Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Do wiadomości członków Klubu Studentów Polskich!

23 września na kolejnym zebraniu Klubu Studentów Polskich został ogłoszony plan pracy Klubu w pierwszym semestrze roku akademickiego 2009/2010.

KURSY JĘZYKOWE.

Dla studentów, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę z języka polskiego, włoskiego, angielskiego będą zorganizowane kursy językowe. Na kursy językowe można było zapisać się bezpośrednio na zebraniu. Natomiast jeśli ktoś z klubowiczów nie mógł być na zebraniu albo chciałby dołączyć się do którejś z grup prosimy zwracać się do Prezesa Klubu Marty Marcinowicz do końca września. Zajęcia będą odbywały się w budynku Polskiej Macierzy Szkolnej. Informacja o rozkładzie zajęć będzie na tablicy informacyjnej.

KONKURS HISTORYCZNY „Śladami naszych przodków”.

W najbliższym czasie, tzn. w dniach 10-11 października odbędzie się gra pt. „Śladami naszych przodków”, której tematyka związana z historią miasta Grodna.

Gra składa się z dwóch etapów:

I etap –  test z historii Grodna.

II etap – rozwiązywanie zadań indywidualnych w terenie.

Osoby, które chciały uczestniczyć w grze historycznej prosimy zwracać się do Walerego Jewsiejczyka (t. +375295877290) do 15 października.

Rajd odkrywców pt. „Północny Zachód Białorusi. Brasławszczyzna”

W dniach 17-18 października odbędzie się kolejny rajd odkrywców pt. „Północny Zachód Białorusi. Brasławszczyzna”. W trakcie rajdu będziemy zwiedzać zabytki północnozachodniej części Białorusi. Informacji udziela Anna Marcinowicz (tel. + 375292898167).

Sprzątanie Cmentarza Starego w Grodnie.

W październiku wszystkich klubowiczów zapraszamy do udziału w sprzątaniu Starego Cmentarza w Grodnie.

5-lecie Klubu Studentów Polskich w Grodnie.

No i w perspektywie 7 listopada! 5-lecie Klubu Studentów Polskich w Grodnie! Będzie fajna zabawa! Zapraszamy zarówno byłych jak i obecnych klubowiczów!!!!

Autor: Wiktoria Sadowska.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2