Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dla Polskiej Macierzy Szkolnej

Nie umiałem ni pisać, a nawet i mówić
Czekałem dwa lata – i przyszła nadzieja –
Ojciec mi mówi: “Pójdźmy, Syneczku, do Macierzy Polskiej”.
I nauczyli mnie pisać i czytać, a nawet mówić!
A gdy przyjechałem do Polski – było mi tam dobrze,
Bo umiałem pisać i czytać i nawet mówić!
I bardzo dziękuję Tej Macierzy Polskiej,
I bardzo dziękuję Rodzicom swoim.
Grodno, 18 wrzesnia 2009r.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2