Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

„Do I klasy uśmiecha się wrzesień”

Pod takim tytułem odbyło się spotkanie uczniów klas polskich w Szczuczynie i ich młodszych kolegów – uczniów pierwszej klasy. Grono dzieci uczących się języka polskiego w tej szkole (a jest ich 123) powiększyło się o 10 osób. Aż tylu maluchów dzielnie zdawało „egzamin” przed kolegami, dowodząc, że są już prawdziwymi uczniami: do tornistrów dzieci włożyły tylko potrzebne przybory szkolne, potrafiły prawidłowo odgadnąć szkolne zagadki i odpowiedzieć, co wolno i czego nie wolno robić w szkole. 

Starsi koledzy powitali ich wierszami, piosenkami i zabawami. Życzymy całej 133-osobowej grupie dzieci oraz ich nauczycielce, Swietłanie Jermak, sukcesów w zgłębianiu tajemnic polskiej ortografii i literatury.  

Autor: Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2