Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Mianuję cię uczniem pierwszej klasy Polskiej Szkoły…

Uczniowie klas 1a, 1b, 1c przedstawili rodzicom, kolegom i gościom piękny program artystyczny, w którym każdy pierwszoklasista miał możliwość zaprezentować swoje zdolności artystyczne, piękną poprawną polszczyznę i umiejętności uczniowskie.

Końcowym elementem uroczystości było samo pasowanie: dotknięcie czarodziejskim ołówkiem, którego dokonała Dyrektor szkoły Danuta Surmacz. Obecni na uroczystości goście wręczyli pierwszoklasistom prezenty, już życząc pomyślnego zdania matury, najlepszych ocen na świadectwach rocznych, zwycięstw w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Autor: Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2