Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kresy 2009

Kresy 2009 Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna ” zaprasza do udziału w XVIII Konkursie Recytatorskim imienia Adama Mickiewicza „ Kresy 2009”
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom konkursu.       
Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:
Kategoria I – dzieci do lat 12,
Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat,
Kategoria III – młodzież i dorośli od lat 16.

Laureaci kategorii III biorą udział w XVIII Białostockich Spotkaniach Laureatów „Kresy 2009”.
Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory w całości lub fragmentach dowolnych pisarzy polskich (proza lub wiersz).
Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu.
Uczestnik, który bierze udział w konkursie „Kresy” po raz kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród głównych( Grand Prix, nagroda za interpretacje A. Mickiewicza, I, II, III miejsce) Finału Konkursu „Kresy” .
Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
W skład jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii.
W skład jury stopnia centralnego powinni wejść jurorzy z Polski.
Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (należy wziąć pod uwagę wartości artystyczne utworów, uwzględnić możliwości wykonawcze recytatorów),
– interpretacja utworów,
– technika i wyrazistość wymowy,
– ogólny wyraz artystyczny.
Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.
Ostateczny werdykt ustalany jest w drodze wspólnej dyskusji  jurorów.
Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Konkurs odbędzie się 28 października 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul.Budzionnego 48a
Zgłoszenia do udziału w konkursie wysłać do 20.10.  2009 r. na adres:
   Polska Macierz Szkolna
ul. Budzionnego 48a
Grodno, 230023.
w zgłoszeniu prosimy podać:
– imię, nazwisko uczestnika,
– kategoria, w której występuje,
– utwory do recytacji,
imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy.

 Uwaga! Każda szkoła zgłasza tylko jednego uczestnika w każdej kategorii wiekowej!   

Autor: dyrektor PMS   Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2