Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Klub Studentów Polskich w Grodnie informuje

9 września 2009 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim zebranie organizacyjne Klubu Studentów Polskich w Grodnie. Do grona Klubu zostali przyjęci nowi członkowie, a jest ich w tym roku sporo.

Na zebraniu młodzież omówiła plan pracy Klubu w pierwszym semestrze roku akademickiego 2009/2010. Już w dniach 12-13 września odbędą się warsztaty taneczne, na których studenci będą uczyć się polskich tańców narodowych. Został przedstawiony program warsztatów i sporządzona lista osób, które wezmą udział w warsztatach.

W ramach poznania historii swojego kraju i jego zabytków została przyjęta propozycja zorganizowania rajdu pt. “Północny Zachód Białorusi. Brasławszczyzna”. Tradycją stały się w Klubie studenckie andrzejki i spotkania opłatkowe. Przed Świętem Zmarłych młodzież będzie uczestniczyła w sprzątaniu Starego Cmentarza w Grodnie. Natomiast w ramach akcji charytatywnej, która jest zaplanowana na koniec grudnia studenci razem z Mikołajem odwiedzą chore dzieci w szpitalu psychiatrycznym w Grodnie i w sierocińcu. Z tej okazji będzie przygotowany program artystyczny i bożonarodzeniowe prezenty dla maluchów.

W roku bieżącym klubowicze będą obchodzili 5-lecie swojego istnienia i działalności. Każdy z obecnych na zebraniu mógł złożyć propozyje organizowania jubieleuszu.  Również w trakcie zebrania została złożona propozycja zorganizowania konferencji studenckiej na temat rozwoju turystyki na Białorusi.

Autor: Anna Marcinowicz
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2