Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pierwszy dzwonek

Pierwszy dzwonek Dnia 6 września w Miejskim Domu Kultury w Grodnie zabrzmiał symbolicznie pierwszy dzwonek – odbyła się inauguracja roku szkolnego w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Szkolnej. Z tej okazji przygotowano uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego, które rozpoczęło się pięknym programem artystycznym w reżyserii nauczycielki p. Aliny Żylińskiej i w wykonaniu uczniów Liceum. W części artystycznej nie zabrakło humoru, piosenek i scenek z życia szkoły. Po wspaniałym występie młodzieży Dyrektor Liceum Teresa Kryszyń powitała wszystkich zebranych na sali uczniów, rodziców, dziadków. Przedstawiła grono pedagogiczne Liceum PMS, które w tym roku jest wyjątkowo liczne. Następnie – podjęła różne sprawy organizacyjne dotyczące tegorocznej pracy liceum, m.in. omówiła rozkład zajęć.

W roku szkolnym 2009/2010 do Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej wpłynęło ponad 1000 podań. Zainteresowanie nauką języka polskiego w Liceum ciągłe wzrasta. Po raz pierwszy PMS zetknęła się z tak wielką ilością podań. Stawia to przed organizacją duże wymagania jak ze strony metodycznej tak i organizacyjnej, tzn. zabezpieczenie dydaktyczne, stworzenie odpowiednich warunków lokalowych.

Nauczanie języka polskiego w Liceum PMS będzie odbywało się na różnych poziomach: początkującym i o różnym stopniu zaawansowania. W grupach początkujących w roku bieżącym będzie pobierało naukę 544 uczniów, natomiast na poziomie zaawansowanym do zajęć przystąpi 550 uczniów. Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz zauważył, że „każdy, kto chce nauczyć się języka polskiego, będzie mógł pobierać naukę w naszej placówce. W tym celu zostały wynajęte dodatkowe sale, zamówione podręczniki, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna jak zawsze zapewni wysoki poziom nauczania”.

Uczący się mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki PMS. Odbywać się będą również zajęcia z historii, na których naszej młodzieży zostaną przybliżone dzieje państwa polskiego. Dla uczniów klas 11-tych od października rozpocznie się kurs „Szansa dla maturzystów”. Program kursu daje możliwość przygotowania się do studiów na uczelniach na Białorusi i obejmuje wykłady m.in. z matematyki, biologii, fizyki.

W nowym roku szkolnym życzymy nauczycielom satysfakcji z pracy, a uczniom ciekawych i pożytecznych lekcji.

Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek Pierwszy dzwonek
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2