Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kanon Wychowania Narodowego

Kanon Wychowania Narodowego Pod takim tytułem w dniach 13-16 sierpnia odbyła się Wakacyjna Szkoła dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi.

W Szkole wzięli udział nauczyciele z Grodna, Baranowicz, Homla, Witebska, Mińska, Dziatłowa i wielu  innych miejscowości. W pierwszym dniu nauczyciele wysłuchali referatów , przygotowanych przez wykładowców Katedry Polonistyki z Grodzieńskiego Uniwersytetu( doc. Eugeniusz Pańkow, mgr Helena Nielepko0 oraz o swoich spotkaniach z Mickiewiczem opowiedziała mgr Mieczysława Sroka, odbyli wycieczki do muzeum Zofii Nałkowskiej i Domku Elzy Orzeszkowej w Grodnie. Wieczorem pojechali na Kanał Augustowski, dowiedzieli się o historii jego powstania i budowy. Na drugi dzień wyjechali trasą edukacyjną do Wilna-  Ttrok- Bieniakoń,- Bolcienik, czyli szlakiem A. Mickiewicza i J. Słowackiego. Zdobytą  podczas Szkoły wiedzą będą się dzielić ze swoimi uczniami w ciągu roku szkolnego.  
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2