Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Sprawdzian znajomości języka polskiego

Sprawdzian znajomości języka polskiego Ponad tysiąc cudzoziemców i obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą co roku uzyskują możliwość poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego. Egzaminy są przeprowadzane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (BUWIWM).

Oprócz przygotowania egzaminów BUWIWM organizuje seminaria, konferencje i szkolenia na temat uznawalności wykształcenia w Polsce. Kolejne szkolenia dla osób przygotowujących się do certyfikatowego egzaminu pod tytułem „Warsztaty egzaminacyjno-diagnostyczne dla osób przygotowujących się do certyfikatowego egzaminu biegłości z języka polskiego jako obcego” odbyły się w dniach 19-21 czerwca w Białymstoku. Organizatorem warsztatów wystąpił Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

19 czerwca o godzinie 16.00 odbyło sie przywitanie uczęstników kursu, a było to 36 osób z Białorusi: z Grodna, z Mińska, z Witebska (większość osób z Mińska). Następnie była podana krótka informacja o egzaminie, i rozpoczął się test diagnostyczny z języka polskiego. Szczerze powiem, nie był to zbyt dobry pomysł na przeprowadzenie testu dla ludzi po 5-ciu, a nawet 6-ciu godzinach podróży. Nagrodą za zmęczenie było zwiedzanie kina Helios i obejrzenie premiery filma „U Pana Boga za miedzą”. Komedia zawiera wiele romantycznych uniesień, strzelaniny, prób chóru, a przede wszstkim humoru, świeżego jak powietrze na Podlasiu.

Następnego dnia zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu certyfikatowych standartów wymagań egzaminacyjnych. Były omówione sprawności do egzaminu na różnych poziomach, podane ćwiczenia praktyczne z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania, mówienia, poprawności gramatycznej. Zostały przedstawione standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia egzaminów. Szkolenia przeciągneły się do samego wieczoru, więc część uczestników od razu poszła odpoczywać, część – na spacer po sklepach, a garstka młodzieży – do centrum miasta, ponieważ niewyczerpany zapał młodych ludzi do przeżycia czegoś nowego, do samego życia nigdy nie pozwoli siedzieć na miejscu. Tym bardziej, że miasto Białystok w okresie 19-28 czerwca obchodziło tegoroczne Dni Miasta (260 lat temu król August III nadał Białemustokowi prawa miejskie magdeburskie). Prezentacja wyścigu Tour de Pologne, festiwal Białysztuk, wernisaż wystawy „Good night and bad luck”, Jarmark na Jana – to nie cała lista atrakcij, spotykanych na ulicach Białegostoku. Słodkim zakończeniem każdego wieczoru były koncerty największych gwiazd Polski i nie tylko. Natalia Kukulska, Perfekt, Lura (Portugalia), Matt Dusk (Kanada) wystąpili na Plantach.

W ostatnim dniu szkolenia odbyła się indywidualna rozmowa diagnostyczna z prowadzącymi zajęcia. Egzaminatorzy zapraszali uczestników na indywidualną rozmowę do oceniania testów. Dla każdego uczestnika był ustalony jego poziom znajomości języka polskiego, wskazane jego blędy. Egzaminatorzy chętnie dzielili się opinią, radzili jak udoskonalić znajomość języka polskiego. Owszem, bez ćwiczeń, bez ochoty do nauki, jezyk – to „twardy orzech do zgryzienia”. Przeprowadzone warsztaty były niezbędną pomocą dla osób przygotowujących się do certyfikatowego egzaminu biegłości z języka polskiego jako obcego.

P.S.

Składam serdeczne podziękowanie dla Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i prowadzących warsztaty dr Anny Trębskiej-Kerntopf, dr Anny Butcher, dr Agaty Małyski, dr Katarzyny Sobstyl.

Autor: uczestniczka warsztatów Alina Brałko, Grodno.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2