Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Czar Kresów

Czar Kresów Piękno przyrody, zabytki architektury i kultury dawnych Kresów Wschodnich, wspomnienia z lat dziecinnych, możliwość spotkania się z przyjaciółmi i rodziną – to wszystko zachęciło członków Towarzystwa Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim na czele z prezesem p. Kazimierzem Suproniukiem do długiej wyprawy na Białoruś.

Grodno – Lida – Nowogródek – Mir – Nieśwież – to są najważniejsze obiekty na trasie. Pierwszym miastem, które powitało gości tuż za polską granicą było Grodno. Spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, w Polskiej Macierzy Szkolnej, zwiedzanie Grodna – to wszystko znalazło się w programie pierwszego dnia pobytu. Goście oczywiście przywieźli prezenty – klasykę polską. Wzbogacą one księgozbiór Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej oraz księgozbiory nauczycieli języka polskiego.

Za ten dar serca dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do zbiórki książek dla dzieci na Białorusi, a mianowicie Miejskiemu Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim i Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (oddział w Gorzowie Wielkopolskim).

Autor: Teresa Kryszyń.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2