Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień: 10 lipca 2009

Ach, Warzenko, Warzenko…

W dniach 06.06-19.06.2009r. 100 osobowa grupa dzieci z Grodna, Brzozówki, Smorgoni, Słonimia przebywała na odpoczynku w ośrodku „Caritas” w Warzenku,

Czar Kresów

Piękno przyrody, zabytki architektury i kultury dawnych Kresów Wschodnich, wspomnienia z lat dziecinnych, możliwość spotkania się z przyjaciółmi i rodziną

Sprawdzian znajomości języka polskiego

Ponad tysiąc cudzoziemców i obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą co roku uzyskują możliwość poświadczenia znajomości języka polskiego jako
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP