Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Spotkanie z Tadeuszem Rejtanem na Polesiu

Spotkanie z Tadeuszem Rejtanem na Polesiu 22-25 maja odbyło się międzynarodowe „Spotkanie z Tadeuszem Rejtanem na Polesiu”. To była już ósma konferencja poświęcona wybitnym ludziom Polesia.

Zaczynając od 2001 roku, odbyły się akademie poświęcone Marii Rodziewiczównie, Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi, Romualdowi Trauguttowi, Konstantemu Kalinowskiemu, Tadeuszowi Kościuszce, Adamowi Mickiewiczowi, Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, Tadeuszowi Rejtanowi.

PMS „Polesie” uważa za swój obowiązek odradzanie pamięci swych wybitnych przodków, którzy są wzorcami dla młodego pokolenia, oraz ocalanie od zapomnienia ich imion. Na tegoroczne spotkanie przyjechali goście z Olsztyna, Warszawy, Mrozowa, Mińska Mazowieckiego, Świnoujścia, Białej Podlaskiej, Grodna, Kobrynia, Ostromieczowa – w sumie ponad 100 osób. Mieliśmy zaszczyt gościć Konsula Generalnego RP w Brześciu Jarosława Książka z małżonką, kierownictwo Fundacji Pamięci Narodu Polskiego z Warszawy oraz Prezesa PMS Stanisława Sienkiewicza z Grodna. Na spotkaniu wygłoszono bardzo ciekawe referaty prof. dr hab. Henryka Ćwieka z Częstochowy, prof. Zinaidy Lewczuk z Uniwersytetu Brzeskiego im. Puszkina, Ireny Pawluczuk, Głównego Specjalisty Biblioteki Obwodowej w Brześciu, księdza Mieczysława Lipniackiego z Siedlec oraz Leonida Nesterczuka, Prezesa Fundacji im. Tadeusza Kościuszki.

Spotkanie z Tadeuszem Rejtanem na Polesiu Spotkanie z Tadeuszem Rejtanem na Polesiu inaugurował Konsul Generalny RP w Brześciu Pan Jarosław Książek. Po nim gości przywitała Prezes PMS „Polesie” Maria Sulima. Wiele ciepłych słów do uczestników spotkania skierował Prezes PMS dr docent Stanisław Sienkiewicz. Bardzo ciekawym było wystąpienie Pana Jarosława Domorackiego, Prezesa Fundacji Pamięci Narodu Polskiego z Warszawy, oraz Pana Bohdana Miłoczewskiego, autora wspaniałych książek o Polesiu i jego ludziach.

Po części naukowej tej sesji, 23 maja 2009r. uczestnicy zostali zabrani na wycieczkę „Szlakiem Słynnych Przodków”. Zwiedzili Gruszowo, Dąb Dewajtis w rodzinnym gnieździe Marii Rodziewiczówny. Następnie szlak przebiegał przez Kobryń, gdzie zwiedzono kościół i przykościelne kwatery Polaków zamordowanych w 1939 roku przez zbolszewizowanych chłopów białoruskich. Kolejnym punktem wycieczki był Ostrów. Tam, przy drodze, obok doszczętnie zniszczonego przez kozaków rosyjskich dworku Romualda Traugutta, został postawiony dębowy krzyż ku czci wielkiego Dyktatora. Ten krzyż postawiono w 2003 roku podczas konferencji poświęconej Trauguttowi. Pod tym krzyżem uczestnicy odmówili modlitwę w intencji beatyfikacji Romualda Traugutta.

Spotkanie z Tadeuszem Rejtanem na Polesiu Następnego dnia uczestnicy wybrali się w głąb Polesia – do Lachowicz i Gruszówki –  rodzinnej miejscowości Tadeusza Rejtana. Podczas Mszy Świętej w kościele w Lachowiczach przez księdza Mieczysława Lipniackiego została wygłoszona Homilia ku czci Tadeusza Rejtana. Proboszcz parafii w Lachowiczach, gościnny ksiądz Stanisław Maleński, poczęstował uczestników spotkania obiadem. Chór Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie” uczestniczył we Mszy Świętej, a po jej zakończeniu zaprezentował koncert, składający się z piosenek patriotycznych i sakralnych. Po obiedzie zwiedzono rodzinne gniazdo Tadeusza Rejtana, gdzie niezwykle gościnnie spotkały nas władzę miejscowe. Do byłego majątku Rejtanów wycieczka dotarła podążając starożytną aleją. U celu oczom uczestników ukazała się murowanka, domek, w którym Tadeusz Rejtan dokonał swojego żywota. Obok murowanki znajdował się piętrowy drewniany dom, w którym urodził się i spędził swoje dzieciństwo ten wielki Bohater. Ciekawym punktem wycieczki było zwiedzenie kapliczki Rejtanowskiej, która znajduje się obecnie w stanie rekonstrukcji. Przewodnik, Białorusin, bardzo ciekawie i z wielką sympatią opowiadał o Tadeuszu Rejtanie. Ze strony władz uczestnicy w prezencie dostali sporo folderów turystycznych informujących o Gruszówce i Rejtanie.

Konferencji towarzyszyły zespoły PMS „Polesie”: wokalno-poetycki zespół „Gerbera”, młodzieżowy instrumentalny zespół „Graj, bracie, graj!” oraz chór „Polesie”.

Należy zauważyć, że bez czynnej i wszechstronnej pomocy Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, a zwłaszcza Pana Konsula Generalnego Jarosław Książka oraz jego małżonki Pani Elżbiety, spotkanie nie miałoby szans na odbycie się. Pragniemy również podziękować za pomoc ze strony Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, która trwale wspiera nasze działania od lat.

Autor:     Prezes PMS „Polesie” Maria Sulima
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2