Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

„Silni Ciałem, Mocni Duchem”

"Silni Ciałem, Mocni Duchem" 25-28 maja 2009 r. w Opolu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. „Silni Ciałem, Mocni Duchem”.

Na konferencję zaproszono po jednym przedstawicielu z UTW w Polsce (a jest ich około 200), jak również z UTW zza wschodniej granicy : z Białorusi (Grodno, Brześć), Ukrainy (Lwów), Mołdawii (Bielce).

Obrady konferencyjne odbywały się w auli Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego. Po uroczystym przywitaniu gości i uczestników przez panią prof. Eleonorę Sapia-Drewniak z Opolskiego UTW przemawiali: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebeta, Prezydent miasta Opola  Ryszard Zembaczyński, Prezes firmy ASA  Andrzej Skalecki oraz prof. Krystyna Czaja – Rektor Uniwersytetu w Opolu, życząc wszystkim uczestnikom owocnej pracy.

W programie konferencji były wykłady profesorów z wyższych uczelni Polski  (Opole, Wrocław, Kraków i inn.) na tematy medyczne, profilaktyczne, psychologiczne i organizacyjne. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkały tematy „Prawda w medycynie. Relacje lekarz-pacjent” (prof. Andrzej Skotnicki), „Choroby zwyrodnieniowe stawów – czy można z nimi żyć, jak o siebie dbać?”   (dr Justyna Śliwińska), „Wzrok w wieku starszym – najczęstsze zagadnienia w praktyce” (dr Małgorzata Mulak), które wywołały ożywioną dyskusję oraz inne: „Cukrzyca typu 2 – choroba ludzi wieku dojrzałego” (dr Maria Wojtaczak), „UTW w kraju i za granicą” (prof. Eleonora Sapia-Drewniak).

Oprócz wykładów były organizowane dwa Panele dyskusyjne: warsztaty mnemotechnik – czyli jak ćwiczyć pamięć i panel dyskusyjny na temat działalności poszczególnych UTW, wymiana doświadczeń, omówienie strategii organizacyjnych dla UTW. Panele dyskusyjne odbywały się w malowniczym miejscu – ośrodku „Korab” nad jeziorem Turańskim i były owocne w nawiązaniu nowych kontaktów i możliwości współpracy UTW.

Ciekawym i ważnym wydarzeniem na konferencji była prezentacja nowego czasopisma „Jestem w formie” – to najmłodszy projekt Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, pomysłodawcą którego jest polska firma farmaceutyczna „ASA”. Unikatowość tego pisma gwarantuje fakt, że poszczególne rubryki są otwarte dla twórczości studentów UTW. Redakcja ma nadzieję, że pismo będzie dla wszystkich źródłem cennych informacji.

"Silni Ciałem, Mocni Duchem" Dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Zespół Cantares Opolenses „Legenda” i Zespół Ziemi Opolskiej z Komorna przedstawili wspaniały koncert.

Warto zaznaczyć, że Opolski UTW jest jednym z najstarszych w Polsce, został zorganizowany w tym że 1975 r. co i pierwszy UTW w Warszawie.

Zrzesza on przeszło 900 słuchaczy, którzy aktywnie działają w różnorodnych sekcjach. Prezesem UTW jest p. Halina Łubieniewska.

Prezes Rady Słuchaczy
UTW w Grodnie przy ZS „PMS” 
doc. dr Halina Dosta
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2