Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Chorym dzieciom

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny  chorym dzieciom Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny – chorym dzieciom.

Od lat Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny we współpracy z Polską Macierzą Szkolną otacza opieką dzieci niepełnosprawne, większość których choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

Obecnie na liście potrzebujących opieki jest 30 dzieci. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkie dzieci otrzymały specjalnie dla nich przygotowane paczki żywnościowe z podstawowymi artykułami żywnościowymi i słodyczami oraz ze środkami czystości. Kilkoro dzieci otrzymało ponadto pieluszki jednorazowe. Nie jest to pomoc jednokrotna, ponieważ w ubiegłych latach również na święta były paczki, ponadto w lipcu na zaproszenie Fundacji 15 chorych dzieci wraz z jednym z rodziców wyjadą na rehabilitację do specjalnego ośrodka „Maniówka” w Polsce.

Wszystkie koszty, związane z pobytem i leczeniem dzieci w tym ośrodku pokrywa Fundacja.

Autor: Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2