Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Koncert dobroczynny „Promień nadziei”

Koncert dobroczynny 31 maja br. Klub Studentów Polskich w Grodnie po raz kolejny zorganizował koncert charytatywny pn. „Promień nadziei” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wychowanków domu dziecka oraz dzieci z rodzin wielodzietnych. Celem akcji było spełnienie marzeń dzieci oraz pomoc dziecięcym ośrodkom. Koncert był zwieńczeniem całorocznej akcji „Promień nadziei”.

Organizatorzy akcji objęli pomocą 6 dziecięcych placówek z obwodu grodzieńskiego, w tym Dom Dziecka, dziecięcy przytułek w Grodnie, dom dla słabosłyszących, całodobowe przedszkole, Dziecięce Centrum Rehabilitacyjne, dziecięcy przytułek rejonu szczuczyńskiego i 30 potrzebujących rodzin. Przed koncertem stypendyści SEMPER POLONIA odwiedzili wszystkie placówki i rodziny, spotkali się z dziećmi, aby dowiedzieć się o czym najbardziej marzą. Młodzież sporządziła listę dziecięcych życzeń oraz potrzeb ośrodków, która została umieszczona na stronie internetowej. Na liście życzeń dzieci znalazły się m.in. stroje bramkarskie, szachy, książki, sprzęt sportowy, zabawki, ubrania itd. Dzięki hojności darczyńców udało się spełnić marzenia 159 dzieci. Przekazano także pomoc ośrodkom, w których łącznie przebywa ponad 400 dzieci. Darczyńcy zgłaszali się do studentów – wolontariuszy, którzy koordynowali zbiórkę prezentów, zgodnie ze sporządzoną listą życzeń. Wszystkie prezenty zostały wręczone dzieciom po koncercie dobroczynnym, na którym byli obecni liczni sponsorzy. Wśród hojnych gości i darczyńców znalazł się Senator RP pan Andrzej Szewiński, Konsul Generalny RP w Grodnie pan Adam Bernatowicz, Przewodniczący Rady Fundacji SEMPER POLONIA pan Feliks Kulikowski oraz członek Rady pan Krzysztof Ślusarski, Prezes Zarządu Fundacji SEMPER POLONIA pan Marek Hauszyld, przedstawiciele Caritas Grodno oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Prezenty dla dzieci ufundowały firmy polskie (Consortia, Wydawnictwo JaR, Bukowski Design, Pierron Polska, Indykpol, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA) oraz białoruskie (Okonnyj Master, Tajfun, Barka, studio poligrafii „Pingwiny”, „Exclusive” i inni). W koncercie wzięły udział dziecięce zespoły muzyczne oraz stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA. Wszystkie pomoce i dary m.in. środki czystości, artykuły biurowe, gry, zabawki, słodycze, pampersy, farby i inne materiały budowlane, zostały przekazane ośrodkom po koncercie.
 
Szczególne wyrazy podziękowania organizatorzy koncertu składają Fundacji SEMPER POLONIA, Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie, Caritas Grodno i Polskiej Macierzy Szkolnej. Projekt został dofinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2