Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Lato, lato czeka…

Lato, lato czeka... Dnia 30 maja 2009r. w szkole nr 16 w Lidzie uczniowie 1 klasy z nauką języka polskiego jako przedmiotu zebrali się razem z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły na uroczystość zakończenia pierwszego roku nauki. Klasa z nauką języka polskiego powstała w szkole po długiej przerwie, dlatego jest pod szczególną opieką Polskiej Macierzy Szkolnej.

Przedstawiciele PMS byli obecni na różnych uroczystościach klasowych. Klasa liczy 15 osób, większość stanowią chłopcy. Nauczycielka jest bardzo zadowolona z postępów dzieci w nauce matematyki, języków rosyjskiego i białoruskiego, w których dzieci już czytają i piszą. Natomiast postępy w nauce języka polskiego uczniowie zaprezentowali w formie artystycznej: wiązanka polskich piosenek i wierszy brzmiała wesoło i uroczyście. Nie zabrakło słów podziękowania rodzicom, szczególnie mamom, oraz nauczycielom i dyrekcji szkoły.

Lato, lato czeka... Rodzice są bardzo zadowoleni, że ich dzieci uczą się języka ojczystego nie tylko w domu, ale i w szkole. Za tę możliwość z całego serca dziękowali obecnej na spotkaniu p. Dyrektor szkoły.

Zakończyło się spotkanie wspólną herbatką, zorganizowaną przez rodziców. Ciesząc się razem z uczniami i rodzicami tej klasy, zachęcamy rodziców do oddania swoich pociech do 1 klasy z nauką języka polskiego jako przedmiotu w szkole nr 16 w Lidzie.

Dyrektor PMS Teresa Kryszyń.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2