Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Studia w Polsce

Studia w Polsce Jak co roku dużo emocji wśród maturzystów Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej wywołały egzaminy wstępne na studia do Polski. Egzaminy odbyły się w dniach 16-18 maja 2009r. w Grodnie przy udziale Konsulatu Generalnego RP w Grodnie i Polskiej Macierzy Szkolnej. Do egzaminów przystąpiło prawie 252 osoby z grodzieńskiego okręgu konsularnego. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z testu podstawowego, dwóch testów z przedmiotów profilowanych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Tradycyjnie uczniowie szkół polskich z Grodna i Wołkowyska byli zwolnieni z testu podstawowego.

Komisja egzaminacyjna na czele z Panem Bogusławem Szymańskim, dyrektorem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie, poinformowała, że największym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się kierunki humanistyczne takie jak prawo, europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz medycyna.  Poziom wiedzy tegorocznych abiturientów był wysoki, ale niestety ilość miejsc ze stypendium rządu RP była ograniczona.

Na studia do Polski w roku bieżącym dostało się 73 osoby, w tym 50 z Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Gratulujemy naszym absolwentom wymarzonych studiów w Polsce. Życzymy im dużo sukcesów naukowych, nowych przyjaciół, przyjaznego otoczenia w Polsce i szczęścia.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2