Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Warsztaty europeistyczne

Warsztaty europeistyczne 16-17 maja Klub Studentów Polskich w Grodnie zorganizował warsztaty europeistyczne dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi. W warsztatach wzięło udział 20 studentów z Klubów w Mińsku, Brześciu i Grodnie. Po raz pierwszy w prowadzeniu warsztatów wziął udział przedstawiciel z Polski (Białystok) – mgr/MBA Krzysztof Mnich, doktorant Wydziału Prawa UwB, właściciel firmy EuroCentre, prezes Stowarzyszenia EUROpartner AKIE, który pierwszego dnia warsztatów opowiedział o działalności organizacji pozarządowych w Polsce, przedstawił polskie doświadczenie pozyskiwania funduszy europejskich oraz podzielił się własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

 Studenci poznali strukturę instytucji europejskich, najważniejsze programy i fundusze unijne, dowiedzieli się, jakie są wymagania wobec organizacji wnioskujących o dofinansowanie projektu oraz poznali schemat projektu i przygotowania wniosku aplikacyjnego. Warsztaty europeistyczne W drugim dniu warsztatów młodzież pracowała razem z wykładowcą Uniwersytetu Państwowego w Grodnie, mgr Włodzimierzem Lawszukiem, który wprowadził wszystkich w temat programu „partnerstwa wschodniego”. Studenci też poznali, w jaki sposób organizacje z Białorusi mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich. Potem nastąpiła „burza mózgów” i dyskusja na temat wspólnych projektów. W ten sam dzień młodzież miała okazję spotkać się z panią Danutą Połubenską, zastępczynią krajowego kierownika projektu „Nieznana Europa. Rozwój i promocja turystyki na Kanale Augustowskim”, który jest realizowany w ramach programu EU INTERREG (Współpraca Transgraniczna). Studenci klubów mieli możliwość poznania w praktyce etapów realizacji projektu unijnego w realiach państwa białoruskiego.

Autor Marta Marcinowicz
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2