Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zmarł prof. Andrzej Stelmachowski

zmarł prof. Andrzej Stelmachowski. Z głębokim żalem zawiadamiamy wszystkich,

że 6 kwietnia, w godzinach wieczornych

zmarł prof. Andrzej Stelmachowski.
 

Prof. Andrzej Stelmachowski urodził się 28 stycznia 1925 roku, w Poznaniu. Studia prawnicze odbywał na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim w latach 1943 – 1944 oraz na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945 – 47; tamże doktoryzował się w 1950 roku.

W okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej; po studiach pracował w sądownictwie, z którego został zwolniony za udział w pielgrzymce prawników do Częstochowy w 1957 r. Jako członek Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego w latach 1957 – 1962 równolegle pracował jako pracownik naukowy (asystent, adiunkt, docent – 1958 r.) Był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962 – 1969 a następnie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1969 – 1993. Otrzymał Doktoraty Honoris Causa: Paryskiej Sorbony, Uniwersytetu w Ferrarze, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W latach1970–1991 był wykładowcą w ATK; członekiem Prymasowskiej Rady Budowy Kościołów  w latch 1975–1985; członkiem Komisji Episkopatu „Iustitia et Pax”, członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników od 1979 r.

Prof. Andrzej Stelmachowski był w sierpniu1980 r doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej; ekspertem w Ośrodku Prac Społeczno – Zawodowych przy Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w latach 1980–1981. W okresie stanu wojennego został doradcą Tymczasowej Komisji Krajowej NZZ „Solidarność”; zaangażowanym w sprawę powołania kościelnej Fundacji na Rzecz Rolnictwa; przewodniczący, Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej w latach 1982–1985; później członkiem Kościelnego Komitetu Rolniczego; prezesem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w latach 1987–1989; obserwatorem Stolicy Apostolskiej na Konferencji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w Warszawie w sierpniu 1988 r.

Prof. Andrzej Stelmachowski był Doradcą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”; członekiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, przewodniczącym Komisji Wsi i Rolnictwa od grudnia 1988 r; uczestnikiem obrad plenarnych „okrągłego stołu”; współprzewodniczącym podzespołu ds. rolnictwa od lutego do kwietnia 1989 r. Był Senatorem RP od lipca 1989 r. do 1991r, pełnił funkcję Marszałka Senatu RP w latach 1989 – 91; Ministra Edukacji Narodowej od grudnia 1991 r. do lipca 1992 r. Od 1990 do 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od lutego 2007 roku był Doradcą Prezydenta RP.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2