Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców powstało 19 sierpnia 2001 roku z inicjatywy ks. Andrzeja Szczupały w celu integracji środowiska nauczycieli-katolików, poszerzenia ich wiedzy religijnej, znajomości treści biblijnych, wspólnej modlitwy i wspólnego wypoczynku.  Udział w spotkaniach daje nauczycielom możliwość poznania nie tylko głębi i wartości religii chrześcijańskiej, ale i uczy jak z pełną świadomością przekazywać ją swoim wychowankom.

Od października 2004 roku i do chwili obecnej duszpasterzem jest ksiądz Antoni Gremza.

21 października 2001r. odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli i wychowawców w Kościele Brygidzkim, na którym omówiono plan pracy Duszpasterstwa na cały rok. 

Działalność Duszpasterstwa polega na organizacji spotkań, konferencji dla nauczycieli i wychowawców na tematy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży, duchowością współczesnego człowieka.  Również nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w warsztatach pedagogicznych, prowadzonych zarówno na Białorusi jak i w Polsce. Tradycyjnymi stały się już Dni Skupienia Nauczycieli i Wychowawców, odbywające się podczas Adwentu albo Wielkiego Postu, rekolekcje, spotkania opłatkowe.

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców 11 stycznia 2003 roku na kolejnym spotkaniu opłatkowym debiutował chór Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców, który nie tylko uczestniczy w spotkaniach Duszpasterstwa, ale również wyjeżdża z koncertami do pobliskich miejscowości.

Nauczyciele często wyjeżdżają na pielgrzymki, wycieczki i pobyty krajoznawcze po Białorusi (Nowa Ruda, Porzecze, Trokiele, Nowogrodek, Mir, Nieśwież, Janów Poleski, Kosowo, Pińsk, Kanał Augustowski), na Litwę (Wilno), do Polski (Sokółka, Suwałki).

Na dzień dzisiejszy spotkania Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców odbywają się co drugą niedzielę każdego miesiąca w Kościele Brygidzkim przy ul. K. Marksa 27 i rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 16.00.

Zapraszamy!

Tel. kontaktowy: 50-20-86: 8-029-7831806.

Autor: Ludmiła Haponik, przewodnicząca Duszpasterstwa Nauczycieli I Wychowawców, nauczycielka języka angielskiego gimnazjum Nr2 w Grodnie.

 

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców
Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2