Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

X – jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia

X - jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWACH: mazowieckim, podlaskim i lubelskim dotyczący organizacji X – jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro odbywającego się w 2009 roku pod hasłem: ZIEMIA GIGANTÓW

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na siedem regionów. Równolegle konkurs plastyczny organizowany jest na Litwie. Półfinały (finały regionalne) rozegrane zostaną w obrębie poszczególnych regionów. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ X EDYCJI KONKURSU.

Część plastyczna konkursu adresowana jest do uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych.

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce narodziła się… Ziemia. Choć nie było to może jakieś niezwykłe wydarzenie w bezkresnym kosmosie, jest jednak coś, co wyróżnia ją spośród milionów podobnych planet. Niewielka Ziemia to jedyne miejsce, w którym rozwinęło się życie, przynajmniej w tej części Wszechświata, którą my, jej współcześni mieszkańcy, zdołaliśmy poznać…

Proste formy życia pojawiły się mniej więcej po koniec pierwszego miliarda lat dziejów Ziemi. Musiały minąć kolejne dwa miliardy lat, aby prymitywni „pionierzy” przekształcili atmosferę na tyle, by mogły rozwinąć się formy bardziej złożone. I tu zaczyna się jak dotąd największy, trwający do dziś eksperyment Natury, dzięki któremu powstały wysoko wyspecjalizowane rośliny i zwierzęta, osiągające niekiedy gigantyczne rozmiary.

Tym razem, chcemy zabrać wszystkich uczestników konkursu w podróż do świata największych, prehistorycznych roślin i zwierząt – mieszkańców lądów, mórz i podniebnych przestworzy. Nie mamy co prawda sprawnego wehikułu czasu, ale od czego jest wyobraźnia! Może ktoś z Was sprawdzi, jak wyglądały ogromne trylobity w kambrze, wielkie jurajskie amonity i belemnity, czy też olbrzymie gady morskie? Kto miał największe skrzydła i władał niebem? Czy na lądzie żyli prawdziwi giganci? Jak wyglądały wysokie, karbońskie lasy? Pytań może być dużo więcej…

Wszystkim uczniom, którzy przygotowywać będą pracę konkursową zostawiamy całkowitą dowolność wyboru przedstawionego w formie plastycznej wizerunku pradawnego zwierzęcia lub roślin o gigantycznych rozmiarach. Prosimy tylko o podanie na odwrocie pracy nazwy zwierzęcia (rośliny) widniejącego na rysunki oraz nazwy okresu geologicznego w którym dane zwierzę (roślina) żyło. I najważniejsze… Pamiętajmy, że nie tylko jurajskie i kredowe dinozaury osiągały czasami monstrualne rozmiary!

Konkurs rozegrany zostanie w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w oddziałach regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego PIG:

Dolnośląskim (Wrocław), Geologii Morza (Gdańsk), Górnośląskim (Sosnowiec), Karpackim (Kraków), Pomorskim (Szczecin), Świętokrzyskim (Kielce).

Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich szkół podstawowych za granicą. Prace należy przysyłać do Muzeum Geologicznego w Warszawie (adres poniżej) z dopiskiem: "KONKURS – …………… " (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS – UKRAINA)

Tegoroczna edycja konkursu dzięki porozumieniu pomiędzy polską i litewską Służbą Geologiczną po raz kolejny będzie miała CHARAKTER  MIĘDZYNARODOWY: część plastyczna przeprowadzona zostanie również na Litwie.

Finał polsko-litewski odbędzie się w Muzeum Geologicznym w Warszawie.

 I etap konkursu – finał regionalny (półfinał)

Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy. W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone i wyróżnione w regionie mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Uroczystości półfinałowe odbędą się 6 maja 2009 r. w Muzeum Geologicznym w Warszawie. Najlepsza praca plastyczna przejdzie do finału ogólnopolskiego.

 Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego.

 II etap konkursu – finał ogólnopolski

Wezmą w nim udział najlepsze prace z każdego z siedmiu regionów (w sumie 7 prac).

Finał odbędzie się 29 maja 2009 r. w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie ul. Rakowiecka 4 .

III etap konkursu – finał polsko-litewski

Polegać będzie na rywalizacji 3 najlepszych prac z Polski i z Litwy. Międzynarodowa Komisja Konkursowa wybierze jedną najlepszą pracę. Finał polsko-litewski odbędzie się w tym roku w Polsce 29 maja 2009r w  Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie ul. Rakowiecka 4.

Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!
Warunki formalne przyjęcia pracy:

Zwracamy się do nauczycieli z prośbą o wstępną selekcję prac i nadsyłanie maksymalnie

10 prac, podpisanych przez tego samego nauczyciela z danej szkoły.

 

  • format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna
  • praca powinna zawierać następujące dane (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami):

 

imię i nazwisko autora    
wiek    
klasa    
adres i telefon/fax. Szkoły
e-mail szkoły    
imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana    
tytuł pracy,     

prace konkursowe z obszaru woj. mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego

nadsyłać należy na adres:

Muzeum Geologiczne
Państwowego Instytutu Geologicznego,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”

końcowy termin nadsyłania prac: 30 marca 2009 r.

pod uwagę brana jest data stempla pocztowego

Ogłoszenie wyników i nagrody:

Wyniki finału regionalnego (półfinału) konkursu wraz z listą uczestników zostaną opublikowane na stronach internetowych Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego http://muzeum.pgi.gov.pl najpóźniej do dnia  24 kwietnia 2009 r. Ponadto o laureatach tego etapu konkursu szkoły zostaną powiadomione

e-mailowo lub telefonicznie oraz listownie.

UROCZYSTOŚCI REGIONALNE ( PÓŁFINAŁOWE ) dla uczestników z obszaru woj. mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego odbędą się w siedzibie Muzeum Geologicznego PIG

dnia 6 maja 2009 r.

UROCZYSTOSCI FINAŁU OGÓLNOPOLSKI EGO i POLSKO- LITEWSKIEGO konkursu przeprowadzone zostaną w dniach 27-29 maja 2009 r. również w siedzibie Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie. – koszty przejazdu i zakwaterowania finalistów wraz z opiekunami ponosi organizator.

Nagrody:
  • w finałach regionalnych (półfinałach) przyznane będą nagrody rzeczowe oraz, jako nagroda główna – wycieczka do Warszawy dla laureata i nauczyciela na uroczystości finałowe,
  • nagroda główna oraz nagrody dodatkowe dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego X edycji konkursu,
  • nagrody rzeczowe dla finalistów etapu polsko-litewskiego.

Informacje dotyczące konkursu:

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://muzeum.pgi.gov.pl oraz udzielają ich pracownicy Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego:

Izabela Olczak-Dusseldorp – tel.: 0 22 849 53 51 wew. 387 e-mail: izabela.olczak-dusseldorp@pgi.gov.pl
Monika Krzeczyńska – tel.: 0 22 849 53 51 wew. 309 e-mail: monika.krzeczynska@pgi.gov.pl

 

UWAGA: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w materiałach promocyjnych (z podaniem autorstwa reprodukowanych prac).

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2