Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

NABÓR NA STAŻE

Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja SEMPER POLONIA zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w programie stażowym. Od 1998 r. Fundacja, w porozumieniu z polskimi firmami oraz placówkami dyplomatyczno-konsularnymi organizuje staże i praktyki zawodowe dla najlepszych stypendystów – studentów ostatnich lat studiów oraz świeżo upieczonych absolwentów.

 

Program stażowy kierujemy również do studentów i absolwentów polskiego pochodzenia, którzy nie pobierali stypendium Fundacji SEMPER POLONIA, ale dobrze znają język polski i aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego. Od 2006 r. do realizacji staży włączyły się także organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności lokalnych, integracji europejskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji dzieci i młodzieży.

Oczekiwania wobec kandydatów: dobra znajomość języka polskiego, otwartość i komunikatywność. Prosimy o przesłanie informacji nt. profilu stażu (np. informatyczny, marketingowy, w organizacji pozarządowej). Organizatorzy stażu gwarantują zakwaterowanie, wyżywienie i częściowy zwrot kosztów podróży (80%). Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres- lkasztelan@semperpolonia.pl.

Nastąpiła zmiana w regulaminie stypendialnym w §3 pkt 5 osoby biorące udział w programie stażowym prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2