Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ

FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ

XXII OGÓLNOPOLSKI a XIV MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ odbędzie się w Łodzi, w kościele NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO na Retkini w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2009 r. pod hasłem: Przyszedłem po to, aby owce miały życie… (J 10,10)

Hasło Festiwalu związane jest z Programem Duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2008/ 2009: Otoczmy troską życie. Troska o życie, to fundamentalne zadanie duszpasterskie Kościoła. Pan Jezus powiedział do Nikodema, że .jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego (J 3,5)., t.zn. że oprócz życia ludzkiego, trzeba mieć nowe, nadprzyrodzone życie Boże. W trosce o życie Pan Jezus ustanowił sakramenty święte: chrzest daje życie, bierzmowanie jest sakramentem odpowiedzialności za życie, Eucharystia podtrzymuje w nas Boże życie, sakrament pokuty przywraca utracone przez grzech życie Boże, namaszczenie chorych przemienia obumieranie ludzkiego życia w nadprzyrodzone życie Boże, małżeństwo sakramentalne to sakrament troski o rozwój życia Bożego w rodzinie, która jest najmniejszą cząstka wspólnoty Kościoła, kapłaństwo stoi na usługach życia w ludzie Bożym. Chrystus wyznaje z bolesnym wyrzutem: .A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie (J 5,40)..

Oprócz życia nadprzyrodzonego, tegoroczny program duszpasterski obejmuje również inne formy życia, a więc troskę o życie biologiczne i psychiczne czło wieka, troskę o życie nienarodzonych, troskę o środowisko naturalne czyli o życie roślin i zwierząt. To wszystko można uwzględnić w tegorocznym Festiwalu.

Zgłoszenia na Festiwal przyjmuje do 31 marca 2009 r.

SEKRETARIAT FESTIWALU

ul. Ks. J.Popiełuszki 9, 94-052 Łódź,

tel.             (042) 689 89 32 , fax 689 89 33

e-mail: festiwal@archidiecezja.lodz.pl

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w wersji on-line

oraz do pobrania na naszej stronie internetowej:

www.archidiecezja.lodz.pl/festiwal

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2