Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

XVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (eliminacje krajowe)

Do zawodów przystąpiło 20 osób.

Tradycyjne na początku dyrektor PMS p. Teresa Kryszyń powitała uczestników, nauczycieli, konsul RP w Grodnie p. Katarzynę Grzechnik, prezesa PMS p. Stanisława Sienkiewicza oraz jury w składzie: dr Barbara Olech, przewodnicząca, dr Anna Janicka-Michalczuk, mgr Barbara Brzezińska.

W pierwszym dniu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczestnicy napisali pracę literacką i test leksykalno-gramatyczny.  Po sprawdzeniu prac pisemnych jurorzy zakwalifikowali 15 osób do rozmowy ustnej na temat wybranych lektur. Po podsumowaniu jury zdecydowało, że w ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego udział wezmą następujące osoby:

  1. Kuźmar Mirosława, Wołkowysk, Szkoła Polska, nauczyciele Tatiana Maziec, Julia Jasiukiewicz
  2. Tawrel Alina, Grodno, Polska Szkoła Społeczna przy ZPB, nauczyciel Danuta Karpowicz
  3. Obuchowicz Karolina, Grodno, Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej, nauczyciele Kamila Grabka, Aneta Buzuk
  4. Dziemieszewicz Anastazja, Grodno, Polska Szkoła, nauczyciel Helena Baszko
  5. Usowicz Julia, Grodno, Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej, nauczyciele Kamila Grabka, Aneta Buzuk
  6. Mickiewicz Jerzy, Grodno, Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej, nauczyciele Kamila Grabka, Aneta Buzuk

 „Wybór lepszych z najlepszych zawsze jest trudny,” – powiedziała przewodnicząca jury p. Barbara Olech. Zaznaczyła również, że bardzo optymistyczny był fakt, że w Olimpiadzie wzięły udział osoby z klas 10-tych, które będą mogły uczestniczyć w niej również w następnym roku. Po wręczeniu nagród i dyplomów przewodnicząca jury zaprosiła zwycięzców do Białegostoku na warsztaty i życzyła udanego startu na Olimpiadzie w Polsce.

My z kolei gratulujemy zwycięzcom i życzymy, żeby każdy uczestnik z Białorusi zdobył wymarzony indeks Uniwersytetu Warszawskiego. Pragniemy podziękować nauczycielom Liceum Społecznego PMS w osobach p. Kamili Grabka i Anety Buzuk, które tyle trudu, wysiłku i własnego czasu włożyły w przygotowanie uczniów do Olimpiady.

Dyrektor Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2