Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Klub Studentów Polskich w Grodnie zaprasza

Prezes Klubu Studentów Polskich Marta Marcinowicz Klub Studentów Polskich w Grodnie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się we środę 18.02.2009r. o godz. 20.00 w siedzibie ZS „Polska Macierz Szkolna”, ul. Budionnego 48a.

Na spotkaniu będą omawiane następujące tematy:

 - Julianna Mickiewicz wygłosi referat na temat "Język, kultura i  tradycja polska w rodzinie kresowej" ( na przykładzie swojej rodziny). 
- plany na 2009r.

- staże w Polsce (jak napisać CV i list motywacyjny)

- inne sprawy bieżące.

Autor: Prezes Klubu Studentów Polskich Marta Marcinowicz.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2