Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Spotkanie metodyczne w Mińsku

Spotkanie metodyczne w Mińsku 18 grudnia 2008r. w Szkole średniej N1 w Mińsku odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego i metodyków miasta. Temat spotkania: „Metody interaktywne w nauczaniu języka polskiego na lekcjach i zajęciach fakultatywnych”.

Spotkanie metodyczne w Mińsku Było to prawdziwe święto i dla uczniów klas polskich i dla gości seminarium. Ponieważ pierwsi mogli się popisać dobrą wiedzą języka i literatury polskiej, a drudzy mieli okazję się spotkać, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać na wspólne tematy. Temu wszystkiemu towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera przybliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Dyrektor szkoły pan Piotr Mazolewski powitał gości spotkania metodycznego i zaprosił do współpracy.

Wśród gości seminarium były nauczyciele języka polskiego pani Leonarda Muchina (23 gimnazjum), pani Irena Naumowiec (4 gimnazjum), pani Ałła Jakowczuk (szkoła średnia N131), pani Walentyna Skiba (Liceum Obwodowe), pani Irena Staszkiewicz (szkoła średnia N70), a także metodycy Kuratorium Oświaty z 4 rejonów Mińska. Również wśród gości była obecna Prezes Mińskiego Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej pani Walentyna Fiłatowa.

Praktyczna część spotkania zaczęła się od lekcji pokazowej w klasie 8”D”. Tematem lekcji były „Święta Bożonarodzeniowe w polskiej rodzinie. Tradycje i obyczaje”. Uczniowie potrafili w bardzo ciekawy sposób opowiedzieć o obchodach Bożego Narodzenia w Polsce i o tradycjach i obyczajach związanych z tym świętem. Ciekawostką dla gości była informacja o powstaniu kolędy „Cicha noc”, pochodzenie wyrazu „cacka”. Z zachwytem dzieci opowiadały o charakterystycznych elementach przystroju świątecznego w domach polskich, o przybieraniu choinek (szczególnie jak to wyglądało dawniej). Z dumą mówili o tradycji łamania się opłatkiem, o stole wigilijnym, o tym, w jaki sposób obchodzą święta w domu.

Następnym etapem spotkania było ogłaszanie odczytów przez nauczycieli. Oto niektóre tematy: „Przykłady wykorzystywania interaktywnych metod i technik na lekcjach języka polskiego”, „Gra jako środek zainteresowania w nauczaniu języka polskiego na zajęciach fakultatywnych”, „Nauczanie z uwzględnieniem rozwoju systemów sensornych uczniów”. Jako gospodyni przedstawiłam multimedialną „Kronikę klas polskich szkoły średniej N1 w Mińsku”.

Na końcu naszego spotkania podzieliłyśmy się opłatkiem, złożyłyśmy sobie wzajemne życzenia, dużo mówiłyśmy o konieczności takich spotkań i umówiłyśmy się, że następnym razem będziemy gościły w innej szkole jeszcze w szerszym gronie nauczycieli.

Składam ogromne podziękowanie Kierownikowi Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku Panu Krzysztofowi Świderkowi za wsparcie finansowe, referent ds Polonijnych Ambasady RP w Mińsku Pani Katarzynie Kaznowskiej za słodycze dla dzieci, Pani Walentynie Fiłatowej za dostarczone podręczniki dla młodzieży, dyrektorowi Panu Piotrowi Mazolewskiemu, wicedyrektor Pani Walentynie Prokacień i wszystkim nauczycielom mojej ulubionej szkoły za wszelką pomoc w prowadzeniu tego przedsięwzięcia.

Autor: nauczycielka języka polskiego szkoły średniej N1 w Mińsku Marina Repkina.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2