Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Grupa 48 studentów UTW w Grodnie wyjechała 16.10.2008 r. na pielgrzymkę trasą: Grodno-Kraków-Lagiewniki-Wieliczka-Wadowice-Częstochowa-Grodno. W trakcie pielgrzymki uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Bazylice i kaplicy klasztornej i zwiedziliśmy Sanktuarium.

Odwiedziliśmy cmentarz, na którym znajduje się grobowiec rodziny Papieża Jana Pawła II.  Swoją modlitwą mogliśmy wyrazić wdzięczność za pontyfikat papieski Wielkiego Polaka.

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Niezapomniane wrażenia w naszych „kresowych” sercach pozostaną po zwiedzaniu Krakowa, Wawelu, grobów królewskich, Dzwonu Zygmunta oraz domu Jana Pawła II w Wadowicach. Tak, to tam mogliśmy w sposób bezpośredni i „namacalny” poznać historyczne dzieje naszej Ojczyzny.

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Wspaniałym akordem harmonii duchowej w poznawaniu piękna Polski – była wycieczka do Kopalni soli w Wieliczce. Zobaczyliśmy jak Polacy potrafili uczynić kraj pięknym nie tylko na powierzchni ziemi, ale i pod nią! W drodze powrotnej odwiedziliśmy Częstochowę. W Jasnogórskim Sanktuarium przed obrazem Matki Boskiej złożyliśmy dziękczynną modlitwę za Polskę i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Dziękujemy Panu Bogu, że dał nam dożyć tego momentu, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do umożliwienia nam tej pielgrzymki – czyli Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Bez pomocy Waszej, nasze pokolenie nigdy nie mogłoby zrealizować tych marzeń.

Autor: Rektor UTW w Grodnie  doc. dr Barbara Fustoczenko
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2