Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pielgrzymka do Różanegostoku

Pielgrzymka do Różanegostoku W dniach 10-11 stycznia 2009 roku 23-osobowa grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodnie udała się z pielgrzymką do Różanegostoku, by uczestniczyć w tzw. „Różanostockim Wieczerniku Modlitwy”.

Program Wieczernika, do którego należała min. „Adoracja Najświętszego Sakramentu”, „Msza św. w intencji pielgrzymów”, „Koronka Pokoju”, „Modlitwa na uczczenie Krzyża św.”, „Koronka Bożego Miłosierdzia”, „Różaniec”, „Błogosławieństwo Chorych” zaspokoił w całości duchowe potrzeby pielgrzymów. Bardzo ważne było też to, że mogliśmy indywidualnie w ciszy i skupieniu pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki.

Dodatkowym, ale też bardzo ważnym elementem naszego pobytu było pierwsze spotkanie zapoznawcze z Klubem Seniora z Dąbrowy Białostockiej. Interesujący wykład o suplementach diety oraz koncert chóru Klubu Seniora był przyjemnym zakończeniem tego niezwykłego dnia.

Pragniemy serdecznie podziękować Szanownemu Panu Jerzemu Pławsiukowi – Prezesowi Przedsiębiorstwa „Eko-projekt”, który był pomysłodawcą i sponsorem tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Autor: rektor UTW w Grodnie doc. dr Barbara Fustoczenko.  

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2