Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Akcja Podarujmy Dzieciom Święta

Akcja Podarujmy Dzieciom Święta Od 5 lat Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” i Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny wspólnie organizują akcję „Podarujmy Dzieciom Święta”. W bieżącym roku szkolnym dzięki dotacji z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej prawie 3000 dzieci, uczących się języka polskiego na Białorusi w różnych szkołach i przedszkolach, otrzymało słodycze.

Akcja rozpoczęła się 29 grudnia 2008r. w Witebsku, kiedy uczniowie i rodzice wspólnie z nauczycielami języka polskiego zorganizowali spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło 130 osób. Później były wyjazdy do Słonimia, Nowogródka, Brzozówki, Grodna, Swisłoczy, Lidy, Szydłowic i innych ośrodków nauczania języka polskiego. Zakończenie akcji odbyło się w Lidzie, 19 stycznia 2009r. w szkole nr 10, gdzie uczniowie ze szkół Lidy z nauką języka polskiego zaprezentowali świąteczny koncert
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2