Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Finał Konkursu Herbertowskiego

Finał Konkursu Herbertowskiego W  10. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił oddać hołd wybitnemu artyście, ogłaszając rok 2006 Rokiem Zbigniewa Herberta.

Autor „Barberzyńcy w ogrodzie” od lat był uosobieniem niezłomnego trwania po stronie zasad: w sztuce – piękna, ładu i rzemiosła; w życiu – jasnego odróżniania dobra od zła, wierności samemu sobie i swojemu słowu. Jego poetyckie teksty poruszają ważne zagadnienia etyczne. Herbert skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi, czym jest patriotyzm, wolność, na czym polega moralna siła człowieka.
 
Nie należy do twórców najłatwiejszych w odbiorze Z tego powodu na szacunek zasługuje ambitna postawa młodych ludzi,  którzy postanowili podjąć intelektualne wyzwanie, jakim jest dorobek literacki Zbigniewa Herberta i wzięli udział w Konkursie Herbertowskim, organizowanym przez Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”.

Z poezją twórcy „Pana Cogito” zmierzyli się uczniowie szkół średnich z Mińska, Grodna, Mołodeczna i Dzierżyńska. Spotkali się 7.12.2008 r na finale w Grodnie. Młodzież mogła pochwalić się wiedzą o życiu i twórczości poety a także zaprezentowała piękne recytacje wierszy. Zwyciężyła Renata Biała, uczennica 11 klasy Liceum PMS w Grodnie. Drugą nagrodę otrzymała Daria Miron (Dzierżyńsk). Laureatami trzeciego miejsca zostali Helena Dziemianowa (Mołodeczno) i Witalij Wanowicz (Grodno). Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody (książki, odtwarzacze MP3, magnetofony).

Gratulując zwycięzcom należy podkreślić, że w tego typu konkursach istotne są nie tyle same zmagania i nagrody, co wymiana myśli oraz wysiłek umysłu włożony w kształtowanie własnego poglądu na świat. Cieszymy się, że w środowiskach polonijnych na Białorusi dorasta najmłodsze pokolenie polskiej inteligencji.

W wierszu „Pan Cogito szuka rady” Herbert psze:

     Tyle książek słowników
     opasłe encyklopedie
     ale nie ma kto poradzić
     zbadano słońce
     księżyc gwiazdy
     zgubiono mnie

Życzymy młodym uczestnikom konkursu, aby to właśnie w poezji autora „Struny światła” potrafili odnaleźć wiele mądrości życiowej oraz inspiracji do stawiania mądrych i głębokich pytań.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2