Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – „Portret Rodzinny”

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - marzec 2009
Regulamin Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty.
Uczestnikami może być młodzież w wieku 15-25 lat.
TEMAT: “Portret rodzinny”

ORGANIZATORZY: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Edukacji Artystycznej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie

KATEGORIE KONKURSU:
  1. Fotografia artystyczna czarno-biała (format minimum 24×30 cm).
  2. Rysunek (format B-2, B-1).
  3. Malarstwo (format minimum A2).
  4. Grafika warsztatowa.
  5. Grafika komputerowa (format minimum A2).
  6. Mała forma rzeźbiarska (preferowane tworzywo trwałe).
  7. Tkanina artystyczna.

TERMIN I MIEJSCE:
Termin nadesłania prac do 16 marca 2009 r.
Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie 20-612 LUBLIN ul. Muzyczna 10 a
Tel./fax +48 81 532 72 39
http://www.liceumplastyczne.lublin.pl/index.php?go=portret_rodzinny
e-mail:konkurs@zsplublin.futuro.info.pl
Uczestnicy obowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz dołączenia do prac metryki informacyjnej (wzorcy są do pobrania na stronie internetowej konkursu) naklejonej z tyłu pracy w prawym dolnym rogu.
Każdy uczestnik występuje pod przybranym przez siebie godłem (np.godło- kruk). Weryfikacją godła zajmuje się komisja kwalifikacyjna.
Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
20-21 marca 2009 r. ocena JURY
23 kwietnia 2009 r., godz. 12.00- otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listownie o wynikach i zaproszeni na uroczysty wernisaż.

NAGRODY:
GRAND PRIX 2000,00 zł
Nagroda I stopnia 1500,00 zł
Nagroda II stopnia 1000,00 zł
Nagroda III stopnia 500, 00 zł
Nagroda dla wyróżniającej się osobowości artystycznej 500,00 zł
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród regulaminowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Prawa autorskie przenosi się na organizatora.
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2