Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Warsztaty ekonomiczne – pierwsza edycja

Warsztaty ekonomiczne - pierwsza edycja W dniach 25-26 października br. w Grodnie odbyły się warsztaty ekonomiczne pod tytułem „Biznes: założenie i prowadzenie”, w których wzięli udział stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA oraz liczni studenci. Również na  warsztaty przyjechało 8 przedstawicieli  Klubów Stypendystów z Mińska i Brześcia. Organizatorem pierwszej edycji warsztatów był Klub Studentów Polskich w Grodnie przy współpracy z wykładowcami Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Polską Macierzą Szkolną, która pomagała zwłaszcza od strony technicznej. Warsztaty zaczęły się wykładem mgr. Włodzimierza Lawszuka, wykładowcy Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego, który wprowadził uczestników w temat zarządzania w biznesie i opowiedział o szczegółach marketingowego zarządzania firmą. Po południu młodzież spotkała się z Feliksem Gawinem, młodym kierownikiem postępującej firmy „Okonnyj Master” w Grodnie, który opowiedział o szczegółach prawnych założenia firmy, o realiach pracy w firmie, z którymi się  spotyka kierownik przedsiębiorstwa,  o pułapkach podatkowych, które mogą się trafić, oraz o korzyści współpracy pomiędzy zagranicznymi firmami. Spotkanie przebiegało w miłej towarzyskiej atmosferze i skończyło się  aktywną dyskusją. 
 Warsztaty ekonomiczne - pierwsza edycja W drugi dzień konferencji uczestnicy mieli możliwość poznać Jerzego Kijko, wykładowcę Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego, doktoranta BPUE, trenera Centrum Biznesowego w Grodnie, dzięki któremu każdy uczestnik warsztatów miał okazję stworzyć reklamę swojej wymyślonej firmy i zaprezentować ją konsumentom. W dalszym programie Paweł Bielenik, pracownik działu markertingu s.z o.o. „MTS” oraz były Prezes Klubu  Studentów opowiedział o zarządzaniu strategicznym. Warsztaty skończyły się ciekawym wykładem mgr. Włodzimierza Lawszuka o uzasadnieniu planu biznesowego firmy.
Jednym z głównych celów warsztatów ekonomicznych było poszerzenie wiedzy wśród studentów z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania, zapoznanie  się z procedurą założenia firmy oraz zasadami jej prowadzienia. Korzystając z doświadczenia wykładowców uczelni wyższych oraz pracowników firm studenci zapoznali sie z zasadami prowadzienia działalności gospodarczej na Białorusi. Warsztaty oprócz aspektu edukacyjnego miały także charakter integracyjny. Studeńci dyskutowali o przyszłości białoruskiego biznesu oraz możliwościach nawiązania współpracy z polskimi firmami.
Przedstawiciele Klubu Studentów Polskich w Grodnie pragną gorąco podziękować Polskiej Macierzy Szkolnej za wkład organizacyjny, a także wszystkim wykładowcom i specialistom, którzy włożyli dużo siły w przygotowanie warsztatów. Szczególne podziękowania składamy Fundacji Semper Polonia, bez pomocy której projekt nie mógłby być zrealizowany.
Marta Marcinowicz

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2