Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Warsztaty ekonomiczne – pierwsza edycja

Warsztaty ekonomiczne - pierwsza edycja W dniach 25-26 października br. w Grodnie odbyły się warsztaty ekonomiczne pod tytułem „Biznes: założenie i prowadzenie”, w których wzięli udział stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA oraz liczni studenci. Również na  warsztaty przyjechało 8 przedstawicieli  Klubów Stypendystów z Mińska i Brześcia. Organizatorem pierwszej edycji warsztatów był Klub Studentów Polskich w Grodnie przy współpracy z wykładowcami Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Polską Macierzą Szkolną, która pomagała zwłaszcza od strony technicznej. Warsztaty zaczęły się wykładem mgr. Włodzimierza Lawszuka, wykładowcy Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego, który wprowadził uczestników w temat zarządzania w biznesie i opowiedział o szczegółach marketingowego zarządzania firmą. Po południu młodzież spotkała się z Feliksem Gawinem, młodym kierownikiem postępującej firmy „Okonnyj Master” w Grodnie, który opowiedział o szczegółach prawnych założenia firmy, o realiach pracy w firmie, z którymi się  spotyka kierownik przedsiębiorstwa,  o pułapkach podatkowych, które mogą się trafić, oraz o korzyści współpracy pomiędzy zagranicznymi firmami. Spotkanie przebiegało w miłej towarzyskiej atmosferze i skończyło się  aktywną dyskusją. 
 Warsztaty ekonomiczne - pierwsza edycja W drugi dzień konferencji uczestnicy mieli możliwość poznać Jerzego Kijko, wykładowcę Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego, doktoranta BPUE, trenera Centrum Biznesowego w Grodnie, dzięki któremu każdy uczestnik warsztatów miał okazję stworzyć reklamę swojej wymyślonej firmy i zaprezentować ją konsumentom. W dalszym programie Paweł Bielenik, pracownik działu markertingu s.z o.o. „MTS” oraz były Prezes Klubu  Studentów opowiedział o zarządzaniu strategicznym. Warsztaty skończyły się ciekawym wykładem mgr. Włodzimierza Lawszuka o uzasadnieniu planu biznesowego firmy.
Jednym z głównych celów warsztatów ekonomicznych było poszerzenie wiedzy wśród studentów z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania, zapoznanie  się z procedurą założenia firmy oraz zasadami jej prowadzienia. Korzystając z doświadczenia wykładowców uczelni wyższych oraz pracowników firm studenci zapoznali sie z zasadami prowadzienia działalności gospodarczej na Białorusi. Warsztaty oprócz aspektu edukacyjnego miały także charakter integracyjny. Studeńci dyskutowali o przyszłości białoruskiego biznesu oraz możliwościach nawiązania współpracy z polskimi firmami.
Przedstawiciele Klubu Studentów Polskich w Grodnie pragną gorąco podziękować Polskiej Macierzy Szkolnej za wkład organizacyjny, a także wszystkim wykładowcom i specialistom, którzy włożyli dużo siły w przygotowanie warsztatów. Szczególne podziękowania składamy Fundacji Semper Polonia, bez pomocy której projekt nie mógłby być zrealizowany.
Marta Marcinowicz

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP