Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konsulat w Grodnie

Ustawa o Karcie Polaka wchodzi w życie 28 marca 2008 roku

Szczegółowe informacje:

Internetowa strona Konsulatu Generalnego w Grodnie: www.grodnokg.polemb.net

Tablica informacyjna Konsulatu Generalnego w Grodnie ul. Budzionnego 48 A

Informacja telefoniczna pod numerem 73 80 35

Wniosek można pobrać indywidualnie w konsulacie lub ze strony internetowej

W pierwszej kolejności przyjmowane i rozpatrywane będą wnioski osób starszych, powyżej 70 lat życia

Złożenie wniosku oraz wymaganych dokumentów może nastąpić wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

Rozpoczęcie przyjmowania telefonicznych zgłoszeń nastąpi w dniu 25 marca 2008  pod numerem 73 80 35

Wniosek oraz całe postępowanie związane z otrzymaniem Karty Polaka jest bezpłatne i na żadnym jego etapie nie są pobierane jakiekolwiek opłaty

Przepraszamy zainteresowanych za możliwe niedogodności i utrudnienia w składaniu wniosków o Kartę Polaka. Wynikają one z obiektywnych uwarunkowań funkcjonowania placówki.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2