Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szansa dla maturzystów

Szansa dla maturzystów Fundacja SEMPER POLONIA współpracując z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsulatem Generalnym RP w Grodnie oraz Z Polska Macierzą Szkolną na Białorusi INFORMUJE, iż w roku szkolnym 200f-200ŁJ zorganizowany zostanie kurs „Szansa dla maturzystów".

Celem kursu jest przygotowanie maturzystów polskiego pochodzenia do zdania egzaminów wstępnych na studia wyższe w Republice Białoruś.
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają następujące kryteria:
– maturzyści, którzy posiadają narodowość polską oraz młodzież polskiego pochodzenia, która w ciągu trzech łat po zdaniu matury nie dostała się na studia wyższe;
– średnia ocen z wybranych przedmiotów egzaminacyjnych nie jest niższa niż 6 (lub 4 w skali pięciopunktowej).
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich ^języku białoruskim lub rosyjskim.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: ZS „Polska Macierz Szkolna na Białorusi" 230023 Grodno, ul. Budzionnego 48-a Tel/fax 75-71-65 Jub 738-138
Rozkład zajęć kursu „Szansa dla maturzystów"
w 2008-2009 r.

przedmiot        |

dzień

godziny zajęć

Geografia

Język rosyjski

niedziela

15.40-17.10

s.l

s. 2

 

 

Matematyka

Biologia

niedziela

17.15-18.45

s.2

s.l

 

 

Fizyka s. 2

 

niedziela

18.50-20.20

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2