Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kresy 2008. Etap szkolny!

Kresy 2008. Etap szkolny! Długo oczekiwany, tradycyjny Konkurs Recytatorski imienia Adama Mickiewicza. Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna " zaprasza uczniów Pani/Pana do udziału w XVII Konkursie Recytatorskim imienia Adama Mickiewicza „Kresy 2008".

Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:

  • Kategoria 1 – dzieci do lat 12,
  • Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat,
  • Kategoria III – młodzież i dorośli od lat 16.

Laureaci kategorii III biorą udział w XVII Białostockich Spotkaniach LaureatówKresy 2008".

Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory w całości lub fragmentach dowolnych pisarzy polskich (proza lub wiersz).

Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu.

Uczestnik, który bierze udział w konkursie „Kresy" po raz kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród głównych (Grand Prix, nagroda za interpretacje A. Mickiewicza, I, II, III miejsce) Finału Konkursu „Kresy". Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. W skład jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii. W skład jury stopnia centralnego powinni wejść jurorzy z Polski. Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (należy wziąć pod uwagę wartości artystyczne utworów, uwzględnić możliwości
  • wykonawcze recytatorów),
  • interpretacja utworów,
  • technika i wyrazistość wymowy,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury -wszystkich uczestników przeglądu.

Ostateczny werdykt ustalany jest w drodze wspólnej dyskusji jurorów. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Konkurs odbędzie się 28 października 2008r. o godz. 15.00 w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul.Budzionnego 48a

Zgłoszenia do udziału w konkursie wysłać do 23.10. 2008 r. na adres:

Polska Macierz Szkolna ul. Budzionnego 48a Grodno, 230023.

w zgłoszeniu prosimy podać:

– imię, nazwisko uczestnika,

– kategoria, w której występuje,

– utwory do recytacji,

– imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2