Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zbliża się Dzień Niepodległości

1918 rok – odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Symboliczna data: 11 listopada, dzień przekazania przez radę regencyjną pełnych uprawnień naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu.

Czcimy pamięć o tym Dniu już 90 lat…
 „Wspólnota Młoda Polonia” i „Klub Studentów Polskich”, dwie młodzieżowe polonijne organizacje przy PMS, młode pokolenie, które kultywuje tradycje swoich przodków, przybędą do stolicy polskiej w listopadzie na obchody Dnia Niepodległości na zaproszenie Wspólnoty Polskiej.

Termin Zlotu: 7-12 listopada 2008r.

Cel Zlotu: Uczczenie 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 69 rocznicy rozstrzelania harcerzy i mieszkańców Zielonki, integracja polskiej młodzieży z Kresów Wschodnich z rówieśnikami z Polski.

Miejsce Zlotu: Zielonka, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego Organizator – 58 Szczep „Rosa Venti" w Zielonce Patronat: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" Oddział Warszawski Patron medialny: Zielonka24

Uczestnicy: dzieci, młodzież, harcerze, studenci z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji.
Liczba uczestników z Kresów Wschodnich – 100 osób Liczba uczestników z Polski w tym organizatorów 100 osób

 

data

zadanie

odpowiedzialny

7.11.2008 piątek

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, kolacja, Apel początkowy, kominek zapoznawczy

Komendant Zlotu Oboźny Zlotu

8.11.2008 sobota

Całodzienna gra terenowa „Droga do Niepodległości"Wieczór: projekcja filmu edukacyjnego

Instruktor programowy

9.11.2008r. niedziela

Dzień w polskich rodzinach

Komendant Zlotu Mieszkańcy Zielonki

10.11.2008 poniedziałek

Zwiedzanie Warszawy, Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego

Komendant Zlotu

11.11.2008 wtorek

Uroczystości rocznicowe:1.   Udział w Centralnych obchodach
rocznicowych pod Grobem
Nieznanego Żołnierza (3/4 stanu)
2.   Organizacja „Sztafety
Niepodległości" w Zielonce (1/4
stanu)
3.   Apel pod Pomnikiem rozstrzelanych
harcerzy w Zielonce
4.   Uroczysta Msza Święta w Kościele
M.B. Częstochowskiej w Zielonce
przy ul. Jagiellońskiej 10
5.           Premiera Filmu „11 Listopada"

Komendant Zlotu OboźnyInstruktorzy WF

12.11.2008 środa

Zakończenie Zlotu – wyjazd uczestników

Oboźny

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2