Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ImageUniwersytet Trzeciego Wieku (UTW w Grodnie) został powołany w grudniu 1997 roku przy zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna” i obecnie zrzesza 115 słuchaczy w wieku od lat 40 do 83 stanowiących część polskiej społeczności Grodna.


Kierunkiem działalności UTW w Grodnie jest edukacja. Treści i formy organizacyjne wynikają z zapotrzebowań i opinii słuchaczy.

 

Głównym celem jest stworzenie możliwości udziału osób starszych w

procesie edukacyjnym z zakresu różnych dziedzin wiedzy

  • życiu kulturalnym
  • życiu społecznym

Wykłady są prowadzone przez specjalistów, wykładowców wyższych uczelni m. Grodna (katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego) oraz Uniwersytetów z miast Polski (Gdańsk, Białystok, Kraków). Szczególne miejsce w edukacji studentów grodzieńskiego UTW pogłębianie wiary i wiedzy religijnej – tym nieustannie pomagają wykłady ks. Dr. Józefa Makarczyka – proboszcza kościoła Franciszkańskiego. A coroczne pielgrzymki do Sanktuariów w Polsce lub na Białorusi stanowią bardzo ważny kierunek tej edukacji.

Pośród innych propozycji zagospodarowania wolnego czasu, które proponuje UTW swoim słuchaczom  można odnotować okolicznościowe spotkania z okazji Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego, Zapusty („Tłusty Czwartek”) oraz przygotowywane wspólnie z młodzieżą uczącą się w Polskim Liceum PMS okolicznościowe akademie ku czci wybitnych Polaków. Rocznice narodowe są wpisane w program zajęć i obejmują Święto Niepodległości Polski, Konstytucji 3 Maja. Stały elementem programy są także prace porządkowe na Cmentarzu Katolickim w Grodnie.

Osobną kategorię „zajęć innych” stanowią projekcje filmów polskich: o gen. Andersie, Kard. Stefanie Wyszyńskim, Marszałku Józefie Piłsudskim i inne. A ostatnio – film Andrzeja Wajdy „Katyń”.

Corocznie, dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Mokotowskiego UTW, część studentów wyjeżdża na kursokonferencję („Letni Uniwersytet”) w Drohiczynie.

UTW w Grodnie stara się poszerzać współpracę z innymi UTW w Polsce (uczestnictwo w spotkaniu w spotkaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, w Płocku) oraz w 2007 r. 20 – to osobowa delegacja czynnie uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej Podlaskiej i Grodna pt.  „Szlakiem dawnych kultur i religii ”

REKTOR
UTW w Grodnie

doc. dr. Barbara Fustoszenko

ImageImageImage

 

ImageImageImage

 

ImageImageImage

 

ImageImageImage

 

ImageImageImage

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2