Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień: 20 sierpnia 2007

Śpij mój synu,

a w tym grobie niech się Polska przyśni tobie.Taki napis umieszczony na pomniku osiemnastoletniego ułana Grodzieńskiego Szwadronu Piotra Tarasewicza. Poległ
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP