Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Uroczystości z okazji Dnia Dziecka

Uroczystości z okazji Dnia Dziecka

Uroczystości z okazji Dnia Dziecka

W dniu 29.05.07 w Lidzie z okazji Dnia Dziecka zostało organizowane uroczyste spotkanie PMS z uczniami szkół, w których jest wykładany język polski jako przedmiot oraz w formie zajęć fakultatywnych.

Uczniowie pod kierownictwem nauczycieli przygotowali piękny koncert, który odbył się w szkole nr 16 w Lidzie, gdzie jako nauczycielka języka polskiego pracuje  Katarzyna Konczewska, która wyreżyserowała całe spotkanie. Na imprezę zostali zaproszeni także rodzice i dziadkowie uczniów. Występy młodych artystów były przyjmowane z wielkim entuzjazmem.

Na spotkaniu był obecny również gość specjalny – Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Kręto wski.

Po koncercie uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego wyróżnili się swoją aktywnością oraz dobrą nauką otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane dzieciom dzięki finansowemu wsparciu ze strony Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny i Senatu RP.

W dniu l czerwca o godz. 12.00 w Grodzieńskim Teatrze Lalek został organizowany spektakl dla dzieci uczących się języka polskiego w szkołach miasta Grodna oraz dla dzieci niepełnosprawnych, znajdujących się pod opieką Polskiej Macierzy Szkolnej. Po spektaklu dzieci niepełnosprawne otrzymały paczki ze słodyczami, a dla wszystkich dzieci uczących się języka polskiego odbyła się loteria, podczas której dzieci wylosowały nagrody rzeczowe (maskotki, przytulanki, artykuły piśmiennicze, zeszyty, książki). Na koniec spotkania wszystkim zaproszonym dzieciom  ufundowano lody.

Spotkanie w Teatrze Lalek skończyło się o godz. 14.00, i wszyscy chętni udali się na Letnią estradę w parku im. Żylibera, gdzie dzieci z całego obwodu wystawiły koncert. W programie był przewidziany występ polskich zespołów dziecięcych z Polskiej Szkoły w Wołkowysku oraz z Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Słonimiu. Uczestnicy tego koncertu otrzymali upominki rzeczowe a także lody.

Ponadto dla dzieci ze szkół grodzieńskich zostały zorganizowane dwie wycieczki:
Grodno-Różana-Kosowo-Łysków-Grodno. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Dom-muzeum Tadeusza Kościuszki w Kosowie, ruiny pałacu Sapiehów w Różanie, pałac Pusłowskich w Kosowie, a w Łyskowie byli na grobie znanego poety Franciszka Karpińskiego.

Druga wycieczka odbyła się do Nowogródka. Uczestnicy tej wycieczki zwiedzili Dom-muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku, zamek nowogródzki, kościół Farny, w którym był ochrzczony A. Mickiewicz i gdzie spoczywają szczątki śp. ss. Nazaretanek oraz mieli okazję podziwiać piękno jeziora Świteź.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2