Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konferencja metodyczna w Porzeczu

Konferencja metodyczna w Porzeczu

Konferencja metodyczna w Porzeczu

Drugiego marca w Porzeczu odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego rejonu grodzienskiego. Jej tematem było: "Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych".

W szóstej klasie była przeprowadzona lekcja języka polskiego: "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" – rozważania o przyjaźni na podstawie bajki A. Mickiewicza "Przyjaciele". Wykorzystane były różne metody i formy pracy sprzyjające rozwojowi umiejętności komunikacyjnych uczniów. Zajęcie fakultatywne "Ja – ty – my" pięknie zaprezentowało małą ojczyznę uczniów, ich szkołę oraz przyjaźń ze szkołami w gminie Zbuczyn. Teatrzyk "Przyjaciele" przedstawił dwie inscenizacje. Starsza grupa teatralna, czyli uczniowie 9-11 klas, zaprezentowali przedstawienie "W rodzinie", które jaskrawe wyraziło problemy wzajemnego rozumienia się nastolatków i rodziców. Młodsza grupa teatralna, czyli uczniowie 3-6 klas, zaprezentowali "Baśń o uczciwości", która w baśniowej formie zaakcentowała zwycięstwo uczciwości. Obie grupy były nagrodzone gorącymi oklaskami. Zarówno lekcje języka polskiego jak i inne zajęcia pozalekcyjne wraz z teatrzykiem uczą nie tylko komunikowania się, ale także rozwijają twórcze umiejętności uczniów i ich artystyzm. 

Aleksandra Korec
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2