Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień języka polskiego

Dzień języka polskiego

Dzień języka polskiego

W ramach tygodnia języków obcych w Gimnazjum m. Dzierżyńsk jeden dzień, według ustalonej od lat tratycji, poświęca się językowi polskiemu. W Gimnazjum  języka polskiego uczą się jako drugiego obcego, fakultatywnie i jako kurs na życzenie, ponad 150 uczniów. W tym roku nic się nie zmieniło i dzień 13. lutego był wyznaczony jako dzień języka polskiego. Jak każdego roku zaprosiliśmy do siebie gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Tomasz Kaznowski, konsul do spraw Polonii wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku, pani Teresa Kryszyń, dyrektor republikańskiego stowarzyszenia "Polska Macierz Szkolna", Pani Walentyna Fiłatowa, prezes mińskiego oddziału "Polskiej Macierzy Szkolnej", pani Bronisława Szczerbina metodyk języków obcych Rejonowego Kuratorium Oświaty, pani Helena Nistiuk, młoda nauczycielka języka polskiego gimnazjum.

Dzieci jak zawsze starannie przygotowały się. Program spotkania przywidywał dwie części:  statyczną i dynamiczną. Podczas pierwszej części uczniowie klas 7-8 zaprezentowali swoje gimnazjum wykorzystując multymedia. Uczniowie opowiadali o swoim gimnazjum o jego osiągnięciach, o życiu uczniów w gimnazjum, o szkolnych tradycjach.

W drugiej zaś części uczniowie zaprezentowali swoje zdolności artystyczne. Uczniowie klas 5-6 przygotowali inscenizacje wierszy J.Tuwima i J. Brzechwy. Sami przygotowali dekoracje, stroje, scenografię. Impreza rozpoczęła się piosenką o drewnianych lalkach, a potem bajka zmieniała bajkę. Na widowni nie było wolnego miejsca. Nauczyciele, uczniowie, rodzice, dziadkowie przyszli popatrzeć na swoje dzieci, małych aktorów. Tak wspaniale one grały swoje role, że na widowni panowała cisza, którą przerywały w wybuchy śmiechu i oklaski.

Impreza trwała godzinę, a wydawało się, że przeleciała błyskawicznie. Uczestnicy na koniec imprezy dostali słodkie prezenty od pana konsula, książki i zeszyty z ćwiczeniami gramatycznymi od centrali PMS, książki polskiej poezji dziecięcej w językach polskim i białoruskim od  mińskiego oddziału PMS. W imieniu własnym oraz imieniu wszystkich dzieci i ich rodziców serdecznie dziękuję za zainteresowanie się naszą pracą, za pomoc i prezenty które dostaliśmy. Również dziękujemy dyrektorowi naszego Gimnazjum i administracji za wsparcie naszej pracy.

Z powarzaniem nauczycielka języka polskiego

mgr Irena Miłoszewska
Gimnazjum m. Dzierżyńsk
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2