Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wspomnienie o Jerzym Gedroyciu

Wspomnienie o Jerzym Gedroyciu

Wspomnienie o Jerzym Gedroyciu

27 lutego w siedzibie PMS w Grodnie odbyło się spotkanie młodzieży Liceum Społecznego PMS z prezesem Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu Markiem Krawczykiem. Wieloletni współpracownik Jerzego Gedroyca został zaproszony przez 

katedrę filologii polskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu im. J. Kupały i w ten dzień kilka razy opowiadał o Wielkim Polskim Redaktorze-Emigrancie, który urodził się w roku 1906 w Mińsku. Wśród słuchaczy pana Marka byli kadra pedagogiczna i studenci Uniwersytetu im. J. Kupały, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. a wieczorem licealiści. Najbardziej wzruszyli pana Marka dwa momenty. Pierwszy raz, kiedy w uniwersytecie na sali okazał się obecny student Jerzy Gedrojc. A drugi – kiedy w uczniowie Liceum PMS zademonstrowali solidny zasób wiedzy o życiu i twórczości Jerzego Gedroyca. Wszyscy oni zostali zaproszeni do Maisons-Laffitte pod Paryżem, gdzie mieszkał do śmierci redaktor paryskiej "Kultury".

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2