Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wspólnota Młodej Polonii

Wspólnota „Młodej Polonii” jest młodzieżową organizacją, która od 15.09.2002 r. działa przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Liczni członkowie Wspólnoty to młodzież polskiego pochodzenia w wieku od 20 do 30, przeważnie już po studiach wyższych i pracująca.

Wspólnota Młoda Polonia Podstawowym celem istnienia Wspólnoty  ”Młodej Polonii” jest kultywowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działanie na rzecz środowiska polskiego.

WMP skupia młodzież polskiego podochodzenia wychowaną w duchu poznawania wartości chrześcijańskich, szanująca polskie tradycje, język, historię, chętną do pracy jak z dziećmi tak i ze starszą generacją Polaków.

Młoda Polonia aktywnie uczestniczy w życiu Polskiej Macierzy Szkolnej, okazuje pomoc w organizacji obchodów świąt, dat historycznych, koncertów oraz oświatowych przedsięwzięć PMS.

Wspólnota Młoda Polonia

WMP

 WMP organizuje zajęcia z języka polskiego, lektoraty, konferencje młodzieżowe i wyjazdy edukacyjne.

Wspólnota Młodej Polonii współpracuje z „Fundacją na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny”, z młodzieżą polską z Klubu Studentów Polskich oraz innymi środowiskami polonijnymi jak na Białorusi, tak i za granicą. Wspólnota Młoda Polonia

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2