Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konferencja nauczycieli języka polskiego

Konferencja nauczycieli języka polskiego

Konferencja nauczycieli języka polskiego

Konferencja nauczycieli języka polskiego pt "Praktyka języka polskiego" odbyła się dnia 9 lutego 2007 roku w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele języka polskiego z Grodna i obwodu grodzieńskiego.

Warsztaty pt "Praktyka języka polskiego" prowadziła p. Małgorzata Małyska z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie. Na spotkaniu byli obecni również p. Grażyna Wiśniewska (PCN), p. Jadwiga Arszun (Obwodowy Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Grodnie). Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy spotkali się przy herbatce.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2