Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Klub Studentów Polskich

Klub Studentów Polskich powstał jako Klub Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA w październiku 2004 roku. Inicjatywa powstania kluba wyszła ze strony najbardziej aktywnych stypendystów pragnących zrzeszyć się w organizacje, która mogłaby samodzielnie włączyć się do realizacji programów edukacyjnych Fundacji SEMPER POLONIA, integrować środowisko polonijne, podejmować działania związane z kreowaniem dobrego wizerunku Polski oraz zachowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego. W 2007 roku władze Klubu podjęły decyzję zmienienia dotychczas obowiązującej nazwy organizacji na nową – Klub Studentów Polskich w Grodnie. Został opracowany i podpisany Statut Klubu. Członkowie Klubu podjęli także pracę nad stworzeniem kroniki. Na dzień dzisiejszy Klub funkcjonuje jako samodzielna młodzieżowa organizacja pozarządowa.

Głównymi kierunkami działalności Klubu są:

 • integracja środowiska młodzieżowego,

 • praca na rzecz środowiska polonijnego na Białorusi,

 • działalność na rzecz rozwoju intelektualnego i osobowego studentów,

 • promocja inicjatyw studentów,

 • działalność charytatywna,

 • opieka nad zabytkami kultury polskiej i inne.

Dzięki pomocy Fundacji  Semper Polonia Klub realizuje różne programy kulturoznawcze i edukacyjne, m.in.

 • kurs Pierwsza Praca,
 • Rajdy Odkrywców,
 • Ocalmy od zapomnienia.

W ramach kursu Pierwsza Praca dla absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów co roku organizowane są treningi autoprezentacji, tworzenia dokumentacji personalnej, zajęcia z psychologii, kursy języków obcych. Uczestnicy Rajdów Odkrywców bliżej poznają relacje historyczne łączące Polskę i Białoruś oraz odkrywają miejsca związane z polską kulturą.

Jesienią 2006 roku po raz pierwszy przez Klub została zorganizowana konferencja naukowa „Polska i Białoruś: teraz i na przestrzeni wieków”, w której uczestniczyli studenci z Grodna, Mińska i Wilna. W dniach 20 – 21 października 2007 Klub zorganizował kolejną konferencję pt. "Stąd pochodzi Polska". Podczas konferencji uczestnicy przedstawili referaty oraz prezentacje multimedialne na temat Grodzieńszczyzny i jej związków z Polską. W dniach 20-21 września 2008 r. odbyło się spotkanie młodzieży Klubów Studentów z Grodna, Mińska i Brześcia, które rozpoczęło się konferencją pt. „Nasza tradycja”. Celem spotkania było przypomnienie polskiej tradycji i zrozumienie jej znaczenia w codziennym życiu człowieka. Podczas konferencji młodzież przedstawiła referaty i prezentacje multimedialne na temat polskich tradycji. Bardzo dużo mówiono o obecnym stanie kultury polskiej, o różnych obyczajach świątecznych i kalendarzowych. Studenci podzielili się doświadczeniem w organizacji różnych przedsięwzięć, które w sposób szczególny pomagają zachować polskie tradycje przekazane przez starsze pokolenia.

W kierunku działalności charytatywnej Klub organizuje akcje dobroczynne na rzecz małych pacjentów szpitala psychiatrycznego, dla dzieci z domu dziecka, dzieci inwalidów oraz dzieci ze specjalnego przedszkola dla chorujących na gruźlicę. Na święta Bożego Narodzenia oraz na Dzień Dziecka młodzież przygotowuje programy artystyczne i odwiedza obie placówki, przekazując dzieciom paczki świąteczne. W ramach akcji pod hasłem „Chcę żyć!” skierowanej do chorych dzieci przy współpracy z Caritas Grodno młodzież klubu pomogła zebrać pieniądze na sfinansowanie operacji 7-letniego chłopca i 12-letniej dziewczynki z Grodna. 20 kwietnia 2008 r. Klub Studentów Polskich w Grodnie zorganizował koncert charytatywny pt. „Promień nadziei” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wychowanków Domu Dziecka oraz dzieci z rodzin wielodzietnych. Przed koncertem studenci odwiedzili Dom Dziecka, Centrum Opieki w Grodnie, ośrodki pomocy społecznej, parafie w celu sporządzenia listy najbardziej potrzebujących. W sumie studenci spełnili życzenia 17 dzieci niepełnosprawnych, 20 z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji, 19 z Centrum Opieki oraz 89 z Domu Dziecka. Darczyńcy zgłaszali się do studentów -wolontariuszy, którzy koordynowali zbiórkę prezentów, zgodnie ze sporządzoną listą życzeń. Wśród hojnych darczyńców znalazł się Konsulat Generalny RP w Grodnie, mieszkańcy Grodna, Polska Macierz Szkolna. Prezenty zostały wręczone dzieciom podczas koncertu. W koncercie udział wzięły dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne.

Od wielu lat Klub otacza szczególną troską grób Elizy Orzeszkowej, prowadzi prace porządkowe na Cmentarzu Polskim w Grodnie. W Dzień Zaduszny młodzież zapala znicze na grobach Nieznanego Żołnierza oraz składa kwiaty przy pomnikach Elizy Orzeszkowej i Adama Mickiewicza.

Pielęgnując tradycje polskiego narodu młodzież organizuje uroczystości okolicznościowe: Wieczór Wigilijny w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zabawy Andrzejkowe, spotkania Wielkanocne.

Klub Studentów aktywnie pracuje z innymi młodzieżowymi organizacjami polskimi i polonijnymi i cały czas jest otwarty na współpracę i realizację nowych programów i projektów w celu pielęgnowania polskości i kształtowania kontaktów partnerskich.

 

Nasi opiekunowie merytoryczni:

Zaprzyjaźnione organizacje młodzieżowe:

 • Klub Stypendystów w Mińsku
 • Klub Stypendystów w Brześciu
 • Klub Studentów Polskich w Wilnie
 • Klub Stypendystów w Czeskim Cieszynie
 • Związek młodzieży polskiej w Mołdawii
 • Klub Stypendystów we Lwowie
 • Klub Stypendystów w Rydze
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2