Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Klub Kobiet

ImageKlub Polskich Kobiet w Grodnie działa już 14 lat. Na dzień dzisiejszy klub liczy 82 panie w różnym wieku. Przyjął nazwę „Grodnianka” w cześć naszego prastarego królewskiego miasta Grodna. Klub Kobiet nie jest organizacją polityczną, a działa wyłącznie na niwie kulturalno-oświatowej. Głównym zadaniem Klubu jest krzewienie i kultywowanie  polskich narodowych, rodzinnych, świątecznych tradycji i obyczajów polskiego domu, odrodzenie i szerzenie polskiej kultury opartych na chrześcijańskich wartościach. Troszczymy się o przekazanie tych tradycji i obyczajów naszym dzieciom i młodzieży.Nasza praca polega na przeprowadzaniu lekcji, odczytów związanych z życiem wybitnych ludzi, pisarzy, poetów, naukowców, działaczy społecznych, a także wystawy sałatek, ciast deserów, wypady na przyrodę i wycieczki do kościołów i sanktuariów (szlakiem papieża Jana Pawła II Różanystok – Wigry, Św. Lipka i inne).W 2003 roku Klub wszedł do Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet jako „Polka-Grodno”. Działalność swoją Klub prowadzi przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna na Białorusi” i funkcjonuje dzięki składkom członkowskim i darowiznom.Zarząd Klubu składa się z 11 osób, Komisja Rewizyjna – 3 osoby. Każdy w zarządzie ma swoje obowiązki. Pracujemy wszyscy społecznie. Zarząd zbiera się co miesiąc, a czasami i częściej i omawia imprezy, finanse, planowanie miesięczne , sprawy bieżące, oddanie pracuje nad wykonaniem planów i wprowadzeniu ich w życie.Do Klubu należy dużo samotnych osób,  które znajdują tu współczucie, zrozumienie i dobrą radę. Panie chętnie przychodzą na spotkanie Klubu, dzielą się swoją radością, troską sukcesem, słuchają odczytów, uczestniczą w konkursach, są nagradzane i chętnie przynoszą swoje domowe smakołyki.

ImageImageImageImage

ImageImageImage Image

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2