Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Biblioteka Polska

Biblioteka polska przy Macierzy Szkolnej założona  została w 1997 roku dla uzupełnienia wzrastającego zapotrzebowania ze strony środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego na literaturę piękną, encyklopedyczną oraz metodyczną.

Dzięki darowiznom z Polski (prywatny księgozbiór p. Wojciecha Ziębińskiego), wsparciu finansowemu Fundacji “Zygmunt Zaleski Stichting”, Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie z Los Angeles, Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Fundacji "Semper Polonia", Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny", Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", CODN w Polsce, a także staraniom prywatnym ofiarodawcom z Polski (m.in. p. Stanisława Huszczy) obecnie księgozbiór biblioteczny  liczy około 14 tys. pozycji. Biblioteka posiada sprzęt komputerowy, multimedialne środki dydaktyczne.

Obecnie tworzony jest katalog komputerowy biblioteki. Zostało to możliwe dzięki gdańskiej firmie"MOL", które ufundowało program komputerowy  "Libra" i zorganizowało warsztaty w tym zakresie.

Z księgozbioru biblioteki chętnie korzystają uczniowie Liceum Społecznego PMS, nauczyciele, studenci i wykładowcy Uniwersytetu Grodzieńskiego – łącznie około 1500 osób.

Pracownicy biblioteki pomagają w odnalezieniu niezbędnych informacji czytelnikom, przygotowują materiały do konkursów, imprez okolicznosciowych, organizują wystawy tematyczne, poświęcone różnym wydarzeniom historycznym i kulturalnym, rocznicom życia i twórczości słynnych Polaków.

Polska Macierz Szkolna zajmuje się także rozpowszechnianiem wśród nauczycieli podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które otrzymuje z Polski.

 

Czas pracy:
Poniedziałek - Czwartek - 8.30-20.15
Piątek 15.00 - 20.15
Sobota 14.00 - 20.15
Niedziela 8.30 - 16.00 
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2