PMS

ŻYCZENIA MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO

Szanowni Państwo!

Z radością przekazujemy list Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego do wszystkich nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkół polskich i polonijnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

CIW

SKM_C3350171013104900-1 SKM_C3350171013104900-2

13 października 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"