PMS

ŻYCZENIA

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom i miłośnikom języka polskiego życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy. Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!

Prezes Stanisław Sienkiewicz

i dyrekcja Liceum Społecznego

im. Elizy Orzeszkowej przy ZS Polska Macierz Szkolna

12 października 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"