PMS

ZNICZ PAMIĘCI

Co roku członkowie Klubu Studentów Polskich w Grodnie na Dzień Zaduszny organizują akcję „Znicz pamięci”.

Ten rok nie był wyjątkiem i młodzież Klubu razem z prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej Panem Stanisławem Sienkiewiczem i wiceprezes Panią Teresą Kryszyń udała się 2 listopada na katolicki cmentarz, aby zapalić znicze i oddać hołd pamięci żołnierzom i znanym Polakom, których ostatnim miejscem spoczynku zostały cmentarze grodzieńskie.

znicz-pamieci1

znicz-pamieci2

znicz-pamieci3
Pierwszy znicz zapaliliśmy na grobie naszej znakomitej pisarki Elizy Orzeszkowej, kolejny – na grobie prezydenta miasta Grodna w okresie międzywojennym Edwarda Listowskiego, na grobie Matki Elizy Orzeszkowej, grobach grodzieńskich księży, nauczycieli i żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami w 1920 r. i w czasie drugiej wojny światowej.

znicz-pamieci6

znicz-pamieci7
Ostatnim miejscem ogólnej zadumy i modlitwy był Krzyż Katyński na Cmentarzu Wojskowym.
Znacząca część młodzieży w tym dniu odwiedzała mogiły swoich dziadków i pradziadków, ale wszyscy jednoczyli się w modlitwie pamięci i szacunku dla zmarłych.

Prezes KSP Anna Szoka

znicz-pamieci8

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"